Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bioemprenedor XXI – szansą dla biotechnologicznego rozwoju
W ostatnich latach biotechnologia wyszła z laboratoriów na arenę biznesową. Istnieje coraz więcej stowarzyszeń i programów promujących i wspierających firmy z branży biotechnologicznej m in. Biocat, ETTbio. Podczas BioForum 2014, dyrektor Entrepreneurship and Business Growth at Bioca – Carlos Lurigados Delgado, opowiedział o konkursie Bioemprenedor XXI.

Jak mówił podczas BioForum Carlos Lurigados Delgado – Bioemprenedor XXI, to program mający na celu zrzeszanie firm działających w zakresie life-science. Jest wspierany przez "la Caixa", Barcelona Activa oraz Biocat. Przeprowadzano już sześć edycji programu, obecnie trwają przygotowania siódmej serii. Program Bioemprenedor XXI umożliwił powstanie 52 firmom oraz wygenerował 232 miejsca pracy.. Bioemprenedor XXI stwarza możliwości licznych form aktywności zaklasyfikowanych do czterech różnych etapów: chwytanie możliwości, szkolenie przedsiębiorców, budowanie sieci kontaktów, przygotowanie inwestycji.

Jak podkreślał Carlos Lurigados Delgado – ważnym elementem  rozwoju  programu  jest stały dialog miedzy przedsiębiorcami ,,Organizujemy coroczne spotkania delegatów z Catalonia at tBIO Conventio w Stanach Zjednoczonych, a także wspieramy wiele Europejskich projektów, tak jak ma to miejsce w programie ETTBio”.

 

 

Carlos Lurigados Delgado zapytany o to, jakie są cele programu Bioemprenedor w kolejnych edycjach – odpowiedział, że głównym zadaniem w następnych latach będzie internacjonalizacja projektu, pozyskiwanie nowych partnerów, a także uwzględnianie uwag obecnych uczestników. Dzięki stałej interakcji pomiędzy przedsiębiorcami program Bioemprendor XXI wykazuje coraz lepszą jakość. ,,Poprzez wymianę opinii pomiędzy międzynarodowymi inwestorami program Bioemprenedor XXI, z edycji na edycję jest coraz bardziej udoskonalany”– mówił Carlos Lurigados Delgado. 

 

 

Słów kilka o Biocat oraz ETTbio

Biocat to organizacja wspierająca program Bioempredor XXI, założona w 2006 roku przez rząd Catalonii i władze Barcelony. Jest fundacją zrzeszającą przedstawicieli ze wszystkich sektorów biotechnologii i biomedycyny: administracje, uniwersytety, centra naukowe, przedsiębiorstwa, a także inne organy wspierające.  Do zadań Biocat należy podniesienie poziomu rozwoju badań naukowych, a także integracja nauki i sfery ekonomicznej oraz ich internacjonalizacja. 

Wspomniany przez Carlosa Lurigados Delgado projekt ETTbio (Effective Technology Transfer in Biotechnology) to projekt, którego głównym celem jest wymiana i dzielenie się dobrymi praktykami pozwalającymi rozwinąć z sukcesem i w efektywny sposób transfer technologii w biotechnologii. Poprawa prowadzonej polityki zarządzania w zakresie life-science, skutkuje powstaniem firm, a także nowych miejsc pracy, co przekłada się na poprawę stanu lokalnej gospodarki . Organizacja zrzesza dziesięciu partnerów z siedmiu państw: Niemiec (główna siedziba projektu ­­­­­­­­­­­– the Technische Universität Dresden), Belgii, Wielkiej Brytanii, Czech, Estonii, Polski i Hiszpanii.

KOMENTARZE
Newsletter