Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biospołeczność "po łódzku"! Eksperci podsumowują V edycję Kongresu Biogospodarki
21 listopada zakończył się trwający dwa dni V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Województwo Łódzkie. W wydarzeniu mającym na celu wsparcie rozwoju biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej, udział wzięło blisko 800 osób z kraju i zagranicy. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolno-spożywczej.

 

 

Celem Kongresu była wymiana doświadczeń, zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce, a w szczególności dyskusje o perspektywach rozwoju biospołeczności na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego hasło przewodnie wydarzenia to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Możliwości, szanse i problemy stojące przed bioregionami to tematy, które pojawiały się podczas każdego z 21 paneli dyskusyjnych.

Zanim rozpoczęła się właściwa agenda Kongresu, media miały okazję uczestniczyć w konferencji prasowej, podczas której głos zabrali: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, John Bell – Dyrektor ds. Biogospodarki Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego oraz Christian Patermann – Ekspert międzynarodowy w zakresie biogospodarki cyrkularnej. Kongres Biogospodarki otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień. Podczas sesji inauguracyjnej odczytano list od Dyrektora Generalnego ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Roberta-Jana Smitsa. Uczestnicy mogli również wysłuchać przemówienia Johna Bella – Dyrektora Dyrektoriatu F ds. Biogospodarki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, który przedstawił nową strategię rozwoju biogospodarki w UE. 

W sesji inauguracyjnej wzięli udział światowej sławy eksperci w dziedzinie biogospodarki: Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Christian Patermann – Ekspert międzynarodowy cyrkularnej biogospodarki, Roland Wohlgemuth –Przewodniczący ESAB i Członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii. Podczas sesji plenarnej prelegentami byli: Tomasz Twardowski – Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, Stanisław Bielecki – Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Barna Kovacs – Główny Doradca Ministerstwa Rolnictwa oraz Andrzej Siemaszko – Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Najważniejszymi wydarzeniami podczas pierwszego dnia Kongresu były: ceremonia przyjęcia nowych członków Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz podpisanie listu intencyjnego o współpracy Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP) z polskimi województwami. 
 

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017”. Inicjatywa ta jest kolejnym dowodem na to, że Województwo Łódzkie jest aktywnym bioregionem, który wprowadza innowacyjne rozwiązania, promuje i wpiera działania przyjazne dla środowiska. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpiło podczas wieczornej Gali. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Gmina Rząśnia, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich najlepsza okazała się Gmina Rzgów.

Drugi dzień Kongresu Biogospodarki rozpoczął Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego Andrzej Siemaszko, który podsumował podsumował wydarzenia pierwszego dnia. Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej: Tomasz Calikowski, Lucyna Woźniak, Jose Ruiz Espi, a także Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking, Philippe Mengal. Wystąpienia te poświęcone były bioregionom w centrum biogospodarki Unii Europejskiej.


W dalszej kolejności odbyła się druga konferencja prasowa. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego głos zabrał Sekretarz Województwa Łódzkiego Jakub Mielczarek. W konferencji udział wzięli również: Philippe Mengal, Jacek Bogusławski, prezes firmy DROB-BOGS oraz reprezentanci zwycięskich gmin konkursu "Najlepsze BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017": burmistrz gminy Rzgów Mateusz Kamiński i wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk. 

KOMENTARZE
Newsletter