Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Za 5 lat biotechnologiczny Google?
- Zaczynamy od sprzedaży aparatury laboratoryjnej oraz drobnych sprzętów laboratoryjnych. Pozyskane w ten sposób fundusze chcemy zainwestować w nowe laboratoria tak, aby za kilka lat stać się dużym przedsiębiorstwem biotechnologicznym zajmującym się opracowywaniem nowych leków - mówi Marcin Guz, właściciel firmy Biosens.

 

W Polsce jest bardzo dużo dobrze wykształconych biotechnologów. Jednak rzesza specjalistów nie przekłada się na ilość prosperujących z sukcesem firm biotechnologicznych. Marcin Guz, właściciel niewielkiej firmy Biosens ma skonkretyzowane plany. Jego marzeniem jest, aby za kilka lat Biosens stało się biotechnologicznym odpowiednikiem Google. Krok po kroku  pieniądze pozyskiwane ze sprzedaży i dystrybucji sprzętu, przede wszystkim aparatów do pomiaru barwy, inwestowane będą w innowacje.

KOMENTARZE
Newsletter