Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
OncoArendi Therapeutics na radzie globalnych koncernów farmaceutycznych
OncoArendi Therapeutics S.A. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób o podłożu zapalnym i prowadzących do zwłóknienia tkanek oraz chorób nowotworowych. Firma powstała w 2012 r. i obecnie zatrudnia blisko 70 osób, z których zdecydowana większość to naukowcy z doktoratami w dziedzinach biologii i chemii pracujący w Warszawie i w Łodzi.

 

 

W pierwszym obszarze badawczym, jesienią tego roku, OncoArendi planuje rozpocząć badania kliniczne pierwszej fazy związku OATD-01 w terapii chorób układu oddechowego – astmy i idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF). Faza pierwsza realizowana będzie w Niemczech, po uzyskaniu zgody niemieckiej agencji ds. leków i wyrobów medycznych (BfArM). OATD-01 to tabletka podawana doustnie raz dziennie, której działania terapeutyczne firma wykazała w zwierzęcych modelach chronicznej astmy oraz IPF. Badania toksykologiczne i bezpieczeństwa farmaceutycznego u zwierząt wskazują, że lek powinien posiadać szerokie okno terapeutyczne i być bezpieczny w stosowaniu u ludzi. Pierwszych wyników dotyczących bezpieczeństwa i farmakokinetyki u ludzi spółka spodziewa się w na przełomie 2017 i 2018 r.

W ramach rozwoju immunoterapii przeciwnowotworowej, firma opracowuje cząsteczki oddziałujące z białkiem zwanym arginazą w celu odblokowania układu odpornościowego do walki z nowotworem. Wykazała już skuteczność w hamowaniu wzrostu guzów w mysich modelach czerniaka, raka płuca i jelita grubego. Największą skuteczność, łącznie z przypadkami całkowitej remisji choroby, zaobserwowano w kombinacjach z innymi obecnie stosowanymi już na rynku lekami – chemioterapeutykami lub przeciwciałami monoklonalnymi blokującymi PD-1 lub PD-L1.

Podobne związki o potwierdzonej skuteczności w zwierzęcych modelach chorób nowotworowych rozwija tylko jeszcze jedna firma na świecie – notowana na NASDAQ Calithera Biosciences (CALA). W związku z niedawnym nabyciem praw do związku CB-1153 Calithery przez amerykańską firmę farmaceutyczną Incyte oraz z pierwszymi doniesieniami dotyczącymi badania klinicznego pierwszej fazy (rozpoczętego pod koniec ubiegłego roku), gwałtownie wzrosło zainteresowanie rynku inhibitorami arginazy. OncoArendi prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z kilkoma globalnymi firmami farmaceutycznymi. W najbliższym czasie planuje dokonać wyboru kandydata klinicznego i przejść do końcowych badań przedklinicznych w standardzie GLP. Dopuszczenie związku do badania na pacjentach oraz pozytywne wyniki badań klinicznych pierwszej fazy prowadzonych przez Calitherę zwiększą szansę na podpisanie lukratywnej umowy licencyjnej lub sprzedaż programu.

W realizacji badań, OncoArendi korzysta ze wsparcia NCBR w ramach programu strategicznego STRATEGMED, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR działanie 1.1.1) oraz Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Źródła

Informacja prasowa, pozyskana od organizatorów BioForum 2017. Materiał video pochodzi z konferencji prasowej podczas tego wydarzenia.

KOMENTARZE
Newsletter