Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"Adoptuj życie" zanim się narodzi
Procedura adopcyjna jest długa i wymagająca, zwłaszcza dla tych, którzy z niecierpliwością oczekują na Swoje Dziecko. Na końcu tej drogi czeka wielkie szczęście i miłość. Jednak jej początkiem musi być świadoma decyzja o podjęciu zobowiązania wychowania człowieka – wzięcie odpowiedzialności za niego, jego rozwój i przyszłość. Do decyzja na całe życie. Rodzice adopcyjni przyjmują pod swój dach i do swojego serca narodzoną już istotę – dziecko. A jeśli można byłoby zaadoptować to dziecko jeszcze przed jego narodzeniem? Mobilna aplikacja „Adoptuj życie” umożliwia zostanie (duchowym) rodzicem dziecka poczętego.

„Adoptuj życie” to mobilny asystent Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (DADP) dostępny do pobrania za darmo w sklepie Google Play dla telefonów z systemem android. Premiera aplikacji, powstałej w ramach działalności prowadzonej przez Fundację Małych Stópek, odbyła się 4 kwietnia br., w dniu ustanowionym w Kościele katolickim Dniem Świętości Życia.

Pierwsza w Polsce mobilna aplikacja pro-life

 „Adoptuj życie” jest pierwszą w Polsce mobilną aplikacją pro-life, będącą wsparciem dla osoby, która prywatnie lub publicznie zobowiązała się do codziennego odmawiania modlitwy za nieznane sobie dziecko poczęte (idea DADP). Aplikacja została pomyślana w ten sposób, aby przypominać o codziennym, modlitewnym zobowiązaniu – jednej dziesiątce różańca świętego wraz z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa Chrystusa i Maryi. Modlitewnemu zobowiązaniu towarzyszy specjalna modlitwa w intencji dziecka poczętego oraz dobrowolne postanowienie (post, jałmużna lub uczynek miłosierdzia).

Zachętą do wypełnienia modlitewnego zobowiązania jest bogata szata graficzna, przedstawiająca w sposób chronologiczny wszystkie kolejne fazy rozwoju prenatalnego dziecka wraz z informacjami na temat jego wzrostu, wagi czy rozwoju narządów. Obrazuje ona wszystko to, co dzieje się z duchowo zaadoptowanym dzieckiem od zapłodnienia do momentu narodzin. Użytkownik – Duchowy Rodzic, ma możliwość posłuchać bicia serca dziecka (od 3 tygodnia od zapłodnienia) czy obejrzeć jego obraz na zdjęciach USG (od 6 tygodnia). Po 9 miesiącach na użytkownika aplikacji czeka graficzna niespodzianka.

Aplikacja składa się zaledwie z czterech zakładek: „codzienna modlitwa”, „rozważania różańcowe”, „przyrzeczenie” oraz „twój dobry uczynek na dziś”, co znacznie ułatwia jej obsługę. W nowoczesny i prosty sposób poszerza ona świadomość o rozwoju człowieka przed narodzeniem oraz wzmacnia więź między osobami modlącymi się, a adoptowanym dzieckiem. Celem jej twórców było kształtowanie wrażliwości na rozwój i potrzeby rozwojowe dziecka w prenatalnej fazie rozwoju oraz promowanie obrony życia nienarodzonych.

W prace nad aplikacją zaangażowany był szereg osób: księża, którzy przygotowali treść rozważań różańcowych, wolontariusze testujący aplikację oraz matki, które dostarczyły materiałów potrzebnych do zobrazowania rozwoju dziecka (zdjęcia USG).

 

 

Adoptuj życie… czy człowieka?

Aplikacja adresowana jest do osób, wierzących, którzy zdecydowali się na podjęcie dodatkowego zobowiązania modlitewnego, stanowiącego oręż w walce o ochronę każdego poczętego życia. Być może aplikacja stanie się również świadectwem dla wszystkich tych, którzy nie są przekonani co do słuszności zabiegania o przyznanie niekwestionowanego prawa do życia dla Życia ludzkiego przed narodzeniem.

Bioetycy mogą jednak postawić pomysłodawcą tej pionierskiej na polskim rynku aplikacji pytanie o zasadność nazwy produktu. Czemu zdecydowano się na „życie”, a nie na „dziecko”, „człowieka”…? Fundacja Małych Stópek, jak napisano poniżej, działa w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, którego stanowisko w sprawie statusu i ochrony życia ludzkiego przed narodzeniem jest transparentne i jednoznaczne. Życie ludzkie zaczyna się przed narodzeniem, a od momentu poczęcia powinno mówić się o człowieku, a nie o zlepku komórek. Co zatem modlący się obejmują swoimi intencjami: życie ludzkie w okresie prenatalnym i po narodzeniu czy dziecko, człowieka?

Być może nazwa ta jest atrakcyjna marketingowo? A być może jest ona nośnikiem głębszych treści dla osób, które nie są przekonane o pełni człowieczeństwa istoty poczętej, ale godzą się z faktem, że te dwie połączone komórki to już życie!

Fundacja Małych Stópek

Działania Fundacji Małych Stópek (FMS), która funkcjonuje od 2012 r., koncentrują się na promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowaniu świadomości społecznej dotyczącej wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Fundamentem podejmowanych działań jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka, bez względu na warunki i okoliczności jego poczęcia. Inspiracją dla osób zaangażowanych w pracę FMS jest encyklika Papieża św. Jana Pawła II „Evangelium vitae”.

 

Zofia Szafrańska-Czajka

redaktor prowadząca działu Bioetyka

Źródła

Oficjalna strona: www.adoptujzycie.pl

KOMENTARZE
Newsletter