Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Anielskie wsparcie dla biznesu
Fundusz EGC Seed Capital został utworzony w celu wsparcia projektów na wczesnym etapie ich realizacji. Oferuje wsparcie finansowe oraz usługi doradcze, które mają na celu urzeczywistnienie pomysłu. Podczas tegorocznego BioForum rozmawialiśmy z Tomaszem Chmieleckim, założycielem EGC Consulting Group, w ramach którego działa fundusz.

EGC Consulting Group jest firmą specjalizującą się w zakresie wspierania nowych projektów i powstających firm ze wszystkich branż.  W swojej ofercie proponują przedsiębiorcom doradztwo w zakresie założenia spółki jak i wybory najkorzystniejszej lokalizacji. W wachlarzu oferty firma posiada ponadto możliwość konsultacji w zakresie inwestycyjnym i kredytowym. Od strony finansowej pomysłodawcy mogą liczyć na dwa fundusze (w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju plan się znajduje). Pierwszy z nich, fundusz zalążkowy, nakierowany jest na wsparcie finansowe przedsiębiorców we wczesnej fazie realizacji projektu. Drugi, venture capital, pozwala na pozyskanie inwestorów, których wkład umożliwiłby dalszy rozwój spółki.

Korzyści dla obu stron

Tomasz Chmielecki, Członek Komitetu Inwestycyjnego EGC Seed Capital, podczas minionego BioForum przybliżył nam działalność funduszy i jego beneficjentów. Sam należy do aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów lokujących nie tylko swój kapitał w dany pomysł biznesowy, ale co równie cenne – swoją wiedzę, doświadczenia i kontakty. Jak mówi w wywiadzie dla portalu Biotechnologia.pl, bardzo ważnym jest etap oceny danego pomysłu. Dokonują tego osoby posiadające wieloletnie doświadczenie tak w biznesie, jak w samym prowadzeniu firm od podstaw.

Na początku najważniejsza jest analiza czystości patentowej. Jak podkreśla Tomasz Chmielecki, w branży biotechnologicznej ma to szczególne znaczenie. Oprócz oceny projektu pod kątem jego unikalności, zespół ekspertów ocenia przede wszystkim stopień ryzyka – czyli z kim przyjdzie się zmierzyć na rynku i jakie szanse w tym wyścigu ma pomysłodawca. Jest to istotne dla przyszłości zarówno nowo powstającej firmy, ale także dla strony doradczej, która w dalszym czasie będzie liczyła na zysk. Monitoring rynku, ocena ryzyka w dużej mierze świadczy o przyszłości projektu biznesowego. „Doświadczenie zespołu i przyglądanie się trendom rynkowym – to są te najważniejsze rzeczy, na które patrzymy” – reasumuje założyciel EGC Consulting Group.

 

EGC Seed Capital inwestuje następnie w projekt, które ma szanse na powodzenie. Ich wsparcie finansowe, posiadane sieci kontaktów oraz doradztwo zarówno od strony inwestycyjnej, gospodarczej ale i kredytowej – wymaga. Oczekują oni bowiem współpracy z osobami kreatywnymi. Ważne jest dla nich to, aby siły włożone w projekt zostały w pełni wykorzystane. Jak wylicza Tomasz Chmielecki: „Od drugiej strony oczekujemy pomysłów, zaangażowania, chęci pracy na swoim dorobku, czyli prowadzenia firmy.”

Dwa fundusze – jeden cel

EGC Consulting Group oferuje dwa rodzaje funduszy. Pierwszy z nich, zalążkowy, skierowany jest do osób, które mają w ręku jedynie pomysł. Seed capital jest nastawiony na projekty, które mają szanse odnieść sukces o zasięgu globalnym i mogące stawić czoło konkurencji. Maksymalna kwota inwestycji wynosi 200.000 EUR. Ci klienci natomiast, którzy odnieśli już pierwszy sukces, działają już na rynku, ale mimo to nadal potrzebują wsparcia, mogą korzystać z funduszu venture capital. Tutaj przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie dalszego rozwoju firmy. 

Korzyści z takiej współpracy płyną dla obu stron. Dla nowonarodzonych przedsiębiorców są one oczywiste. Otrzymują oni po pierwsze środki finansowe, które często trudno zdobyć w postaci tradycyjnych kredytów, gdzie wymagana jest płynność finansowa i regularna spłata rat. Ponadto dostępny jest wachlarz doradców: od opracowania biznes planu, przez pomoc w zdobyciu środków na kolejne inwestycje oraz poszerzenia sieci kontaktów po wybór miejsca siedziby spółki. W zamian za to firma oferująca swe usługi obejmuje max. 50% udziałów nowego przedsiębiorstwa w przypadku funduszu zalążkowego (seed capital). Jeśli jednak mamy firmę, która już działa na rynku i potrzebuje wsparcia, wtedy udziały mogą wynosić ponad 50%. Zatem cel jest jeden -  utworzenie takiej spółki, która generowałaby by zyski i dla siebie, i dla EGC Consulting Group.

Jak jednak podkreśla Tomasz Chmielecki „ (…)ważniejszy jest człowiek, niż pomysł”. Bowiem nawet najbardziej genialny i oszałamiający projekt nie przyniesie zysku, jeśli osoby, które go stworzyły, nie będą miały silnej motywacji do działania. Czasem bowiem lepiej zainwestować w zespół, który pragnie wyzwań i wie, do czego dąży ze swoim, może nie zawsze innowacyjnym projektem, niż w tych ludzi, u których zapał może okazać się słomiany.

 

KOMENTARZE
Newsletter