Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prof. Zbigniew Brzózka opowiada o platformie InterBioMed_PW [VIDEO]
Na Politechnice Warszawskiej działa wiele zespołów w dziedzinach -bio, takich jak: bioinżynieria, biotechnologia, biocybernetyka, bioinformatyka czy biomateriały. Aby jak najefektywniej wykorzystać potencjał naukowo-badawczy tych grup, JM Rektor zaproponował pomysł zrzeszenia ich w ramach Interdyscyplinarnej Platformy Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej (InterBioMed_PW).

 

 

Celem tej inicjatywy było stworzenie na Politechnice Warszawskiej sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające bogate doświadczenie w wyżej wymienionych dziedzinach. Wymiernym efektem utworzenia takiej sieci ma być prowadzenie dużych, w tym międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych.

InterBioMed_PW skupia obecnie 29 zespołów naukowo-badawczych o różnym profilu z 10 wydziałów uczelni. Formuła Platformy jest otwarta i zaprasza zespoły naukowo-badawcze głównie z warszawskich uczelni – PW, WUM, SGGW, WAT.

Kluczową wykładnią funkcjonowania Platformy jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w tym laboratoriów przygotowanych do projektowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych z pogranicza inżynierii, chemii i biologii.

Adam Zalewski, Redaktor Naczelny Portalu Biotechnologia.pl rozmawia o tej sieci z prof. Zbigniewem Brzózką z Wydziału Chemicznego, Pełnomocnikiem Rektora PW ds. Platformy InterBioMed.

KOMENTARZE
Newsletter