Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
O aparaturze do wieloparametrycznej analizy obrazów – rozmowa z Dr Joanną Roszak
Aparatura do wieloparametrycznej analizy obrazów (HCA) jest stosunkowo nowym sprzętem w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. O możliwościach urządzenia o wdzięcznej nazwie Operetta rozmawiamy z dr Joanną Roszak, pracownikiem naukowym z Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy IMP im. J. Nofera w Łodzi.

Czym jest i w jakich badaniach używana jest Operetta firmy Perkin Elmer? 

Dr Joanna Roszak: Operetta jest to urządzenie do wieloparametrycznej analizy obrazów HCA (ang. High Content Analysis). Jest to zautomatyzowany mikroskop wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości, w optykę konfokalną umożliwiający obrazowanie utrwalonych i żywych komórek. Zarejestrowane obrazy poddawane są wieloparametrycznej analizie na komputerze i dzięki temu możemy uzyskać wiele informacji z pojedynczych komórek w krótkim czasie. Urządzenie to wykorzystywane jest głównie do badań przesiewowych in vitro. W naszej pracy skupiamy się głównie na ocenie wpływu różnych substancji np. przeciwnowotworowych na aktywność biologiczną komórek umieszczonych na płytkach wielodołkowych (np. 384-dołkowych). Znaczną część naszej działalności zajmuje nanotoksykologia, gdzie oceniamy działanie nanocząstek na komórki, ich reakcje z różnymi typami komórek.

Jakie innowacyjne rozwiązania cechują tę aparaturę?

Jaką przewagę nad innymi urządzeniami ma taki sprzęt?

Dr Joanna Roszak: Przede wszystkim sprzęt ten jest w pełni automatyczny. Posiadamy nie tylko zautomatyzowany mikroskop, ale też stację dozującą, która umożliwia rozporcjowanie komórek na płytki  wielodołkowe, a także robota, który przenosi płytki na stację dozującą, a następnie do mikroskopu. Wszystko to jest rejestrowane za pomocą czytników kodów. Operator może w tym czasie poświęcić swój czas na coś innego, co znacznie skraca czas pracy. W przypadku tradycyjnych testów biochemicznych najczęściej badamy jeden parametr, natomiast przy użyciu Operetty z jednej komórki możemy uzyskać ogromną ilość danych, co umożliwia głębszą analizę mechanizmów działania badanego czynnika.

Ponadto Operetta posiada optykę konfokalną, dzięki czemu można uzyskać obrazy o większym kontraście i rozdzielczości. Możemy również wykonywać obrazowanie poszczególnych cienkich warstw i stworzyć obraz 3D, żeby np. zlokalizować nanocząstki w komórce. Kolejną zaletą takiego sprzętu jest to, że analiza jest obiektywna i powtarzalna. Do tradycyjnych testów potrzebny jest mikroskop wyposażony w kamerę, a obecność człowieka jest niezbędna, gdyż to on decyduje, który obiekt wybrać do analizy. Tutaj decyduje oprogramowanie. Analiza wykonywana jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania Harmony, w którym zaprojektowany dla danego doświadczenia czy testu protokół analizuje obrazy przetwarzając zadane algorytmy. Korzystając z zaprojektowanego protokołu, analiza będzie niezależna od pory dnia i osoby obsługującej urządzenie, w przeciwieństwie do tradycyjnej analizy mikroskopowej.
Inną zaletą tego typu urządzeń jest to, że badania mogą być wykonywane w warunkach fizjologicznych dla badanych komórek, co zwiększa istotność uzyskanych wyników w porównaniu do wyników uzyskanych metodami biochemicznych, np. Western blot, ELISA.

Od kiedy w Instytucie prowadzone są badania na Operetcie?

​Dziękuję za rozmowę.

 

KOMENTARZE
Newsletter