Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak przygotować się do akredytacji PCA?
Wiele laboratoriów decyduje się na wdrażanie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Jednak okazuje się, że jedną z najczęściej zgłaszanych przeszkód jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania.

Polski rynek usług laboratoryjnych rozwija się dynamicznie.  Wzrost konkurencji, dostęp do najnowszych technologii wymuszają na laboratoriach podejmowanie dodatkowych działań, których celem jest podwyższenie jakości świadczonych usług. 

 

 
W jaki sposób należy przygotować laboratorium do akredytacji?
 
Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, w  jakim stopniu  aktualny stan laboratorium spełniania wymagania wyszczególnione w  normie PN-EN ISO/IEC 17025. Na tej podstawie opracowuje się wykaz zmian i prac, które należy wykonać w celu dostosowania laboratorium do wytycznych.Prowadzone są również analizy kosztów wykonania tych działań. Kolejnym krokiem jest opracowanie Księgi Jakości, procedur ogólnych i badawczych wraz z innymi dokumentami.
W oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację, wdrażane są zasady postępowania, ich nadzór oraz audyty wewnętrzne.
Następnie zgłaszany jest formalny wniosek akredytacyjny, a laboratorium zostaje poddane audytowi jednostki akredytującej. Po jego przeprowadzeniu laboratorium otrzymuje świadectwo akredytacji.
KOMENTARZE
Newsletter