Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowości w polskich produktach weterynaryjnych
Proteon Pharmaceuticals S.A. opracowuje obecnie nowe produkty weterynaryjne, opierające się na zastosowaniu bakteriofagów. Takie podejście minimalizuje możliwość wystąpienia zakażenia bakteryjnego oraz zmniejsza ryzyko antybiotykooporności. Analizowane preparaty znajdą zastosowanie m. in. w hodowli organizmów wodnych.

Nowością w produktach weterynaryjnych jest zastosowanie technologii bakteriofagowej, w celu ochrony zwierząt hodowlanych przed zakażeniami bakteryjnymi oraz możliwością rozwinięcia lekooporności. Przykładem firmy działającej na polskim rynku, która zajmuje się produkcją takich preparatów jest Proteon Pharmaceuticals S.A.  Pierwszy, stworzony przez nich produkt – Bafasal® stanowi dodatek paszowy, który bazuje na zastosowaniu bakteriofagów jako substancji aktywnej, która ma za zadanie zwalczać możliwość infekcji bakteriami  Salmonella. Zakażenie tym szczepem wśród zwierząt hodowlanych, takich jak drób jest częste. Bakterie te rozwinęły również system lekooporności przed podawanymi antybiotykami, co przyczynia się do zmniejszenia efektywności leczenia. Mikroorganizmy, które bytują w mięsie drobiowym, mogą infekować również ludzi po spożyciu takiego zainfekowanego surowca. Zarządzenia Unii Europejskiej (WE 2160/2003) wprowadzone od 2003r. mają za zadanie zwiększenie kontroli, regulacji oraz bezpieczeństwa stosowania takich produktów spożywczych przez konsumentów, jednak nie rozwiązują podstawowego problemu powiązanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń Salmonellą wśród drobiu. Z tego powodu ważne jest wprowadzanie nowych działań oraz produktów, które w bezpieczny dla konsumentów sposób zwalczają ten problem.

Bakteriofagi to cząsteczki wirusowe zdolne do infekcji komórek bakteryjnych. Po raz pierwszy ich właściwości zostały opisane niezależnie przez dwóch naukowców: Fredericka W. Twort’a z Wielkiej Brytanii (1915r.) oraz Félixa d’Hérelle’a z Francji (1917r.). Takie struktury, choć różnią się pomiędzy sobą wielkością i kształtem, wykazują pewne części wspólne. Pierwsza z nich to głowa bądź kapsyd – struktura białkowa pełniąca funkcję ochronną dla materiału genetycznego wirusa (DNA lub RNA), zlokalizowanego wewnątrz takiej konstrukcji. W przypadku niektórych form może występować również ogon – pusta rura, przez którą podczas infekcji komórek bakteryjnych przemieszcza się kwas nukleinowy.  Bakteriofagi poprzez specyficzne receptory zlokalizowane na powierzchni ściany komórkowej są w stanie oddziaływać ze strukturami bakteryjnymi, co w konsekwencji umożliwia wprowadzenie wirusowego materiału genetycznego do ich wnętrza. W zależności od typu cyklu, doprowadza to do charakterystycznych zmian w komórce gospodarza. W przypadku fazy litycznej – poprzez wykorzystanie maszynerii infekowanej komórki dochodzi wyłącznie do namnożenia cząsteczek składowych bakteriofaga. Jednak podczas fazy lizygenicznej dochodzi również do uszkodzenia materiału genetycznego gospodarza oraz lizy komórkowej. Takie struktury wykazują silną specyfikę w stosunku do odpowiednich szczepów, z którymi oddziaływają. Stwarza to możliwość wykorzystania ich przeciw tylko charakterystycznym typom bakterii, które niekorzystnie wpływają na rozwój innych organizmów.

Proteon Pharmaceuticals S. A. oprócz produktu Bafasal®, opracowuje również inne preparaty, które przy zastosowaniu technologii bakteriofagowej redukują ryzyko infekcji bakteryjnej oraz nie powodują lekooporności. Nowym kierunkiem rozwoju firmy w przypadku preparatów weterynaryjnych jest hodowla zwierząt wodnych, takich jak ryby, krewetki, itp., która również boryka się z trudnymi do wyeliminowania infekcjami bakteryjnymi. O nowych pracach badawczych opowiada Jarosław Dastych, Prezes Zarządu Proteon Pharmaceuticals S. A. 

Źródła

1. ‘’Bacteriophage applications: where are we now?” Monk AB, Rees CD, Barrow P, Hagens S, Harper DR.; Lett Appl Microbiol. 2010 Oct;51(4):363-9.

2. “Phage therapy in animals and agribusiness” Sulakvelidze, A. and Barrow, P; Bacteriophages: Biology and Applications, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005, pp. 335-380.

3. “ Phage therapy - advantages over antibiotics?” Pirisi, A.,” Lancet 356 (9239), 1418, 2000.

4. http://phages.org/

5. http://www.proteonpharma.com/pl/produkty/blog

6. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2160/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność ((Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1): http://www.piwbilgoraj.c0.pl/rozp_2160_2003.pdf

KOMENTARZE
Newsletter