Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biosaxony Biotechnology
Klaster biotechnologiczny Biosaxony to stowarzyszenie w którym swoje siły łączą przemysł biotechnologiczny i ten związany z szeroko pojętymi naukami o życiu. Miejsce jego powstania to Wolny Kraj Saksonia, w którym to od 2000 roku prowadzone były działania mające na celu zawiązanie się ścisłej współpracy różnych podmiotów, której głównym celem byłby rozwój nauki i przemysłu. W czasie Bioforum 2015 nasi dziennikarze porozmawiali z przedstawicielami Klastra, którzy wyjaśnili najważniejsze zasady jego funkcjonowania.

 

Członkowie Klastra reprezentują różne przedsiębiorstwa działające w obszarze nauk o życiu, jak i jednostki naukowe funkcjonujące na terenie Saksonii. Jego główne siedziby mieszczą się w Dresden and Leipzig. Jak mówi Ulrike Novy, Menadżerka Klastra Biosaxony-Nasze główne zadanie to odpowiedź na potrzeby firm biotechnologicznych w zakresie ich marketingu i polityki działania. Znajdujemy naszym współpracownikom partnerów do dalszego działania i rozwoju nowych projektów, pomagamy im również w działaniach marketingowych w czasie najróżniejszych konferencji. André Hofmann, Dyrektor Generalny Biosaxony Biotechnology dodaje, iż głównym celem zainicjowania działalności Klastra było umożliwienie współpracy poszczególnych firm i naukowców, która to może zaowocować wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. Zapewnia także stały, zrównoważony rozwój miejscowego przemysłu i obecność reprezentacji lokalnych kompetencji. Pomaga on również początkującym biotechnologom w rozpoczęciu swojej kariery i znalezieniu pierwszej pracy. W kwestii możliwości zatrudnienia wynikających dla studentów z obecności Klastra André Hofmann podkreśla, że ten obszar działalności jest dla nich niezwykle istotny. Biosaxony Biotechnologii stanowi platformę wymiany informacji dotyczących ofert pracy, które to firmy zrzeszone w Klastrze oferują osobom dopiero rozpoczynającym karierę w przemyśle biotechnologicznym.

 

 

 

 

 

Jak przyznaje André Hofmann- Zajmujemy się biotechnologią na wszystkich możliwych polach-od rozwoju leków po bioinformatykę. W obrębie Klastra działają grupy zajmujące się poszczególnymi odłamami przemysłu biotechnologicznego, takimi jak:

 

  • Edukacja
  • Biomateriały
  • Diagnostyka,analityka,spersonalizowane biomarkery
  • Inżynieria biomedyczna
  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Prawo i podatki
  • Rozwój regionalny

 

Jak mówi André Hofmann-W Biosaxony Biotechnology zrzeszamy nie tylko nowe, dopiero powstałe przedsiębiorstwa. Przyjęliśmy pod swoje skrzydła także wiele rozwiniętych firm o długiej historii. Biosaxony Biotechnology obecnie zrzesza 96 członków, jednakże Ulrike Novy przyznaje, że ilość partnerów w obrębie Klastra zmienia się bardzo dynamicznie, a wzrost ilości firm skupionych w jego obrębie intensywnie wzrasta. Podobnie z rozszerzaniem spektrum działalności Biosaxony Biotechnology i nawiązywaniem licznych kontaktów z przedsiębiorstwami działającymi w obrębie innych Klastrów, na terenie innych krajów.

André Hofmann zapytany o możliwości współpracy Klastra z polskimi podkreśla bliskie sąsiedztwo Saksonii i Polski. Uważa on, że przekłada się to na większą potrzebę kooperacji i wymiany informacji pomiędzy Klastrem, którym zarządza, a tymi znajdującymi się na terenie naszego państwa. Zapytany o udział w tegorocznej edycji Bioforum przyznaje, że była to dla niego oczywista decyzja i że w przyszłym roku zamierza ze sobą zabrać na to wydarzenie przedstawicieli jak największej ilości firm działających w obrębie Biosaxony Biotechnology.

 

Jako największą korzyść wynikającą dla przedsiębiorstw ze współpracy z Biosaxony Biotechnology Ulrike Novy wymienia możliwość prowadzenia zaawansowanych działań marketingowych, nawet jeśli kadra danej firmy jest niewystarczająca. Jak mówi- Jeśli dobrze przyjrzeć się strukturze członków naszego Klastra, to większość firm ma od zaledwie jednego do dziesięciu członków. To oznacza, że nie zawsze są w stanie wysyłać swoich reprezentantów na ważne konferencje, czy też zajmować się polityką firmy w bardziej ogólnym znaczeniu. Koncentrują się na bieżącej działalności, my natomiast staramy się im pomóc w dalszym rozwoju ich biznesów i poniekąd reprezentujemy ich na rynku biotechnologicznym.

 

 

Natalia Martuzalska

KOMENTARZE
Newsletter