Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa terapia komórkami macierzystymi wchodzi w fazę badań klinicznych
W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęto badania kliniczne II/III fazy z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych z galarety Whartona (WJMSC) do leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Nowej terapii zostali poddani pierwsi pacjenci, którym podano preparat na bazie komórek macierzystych. Badania kliniczne II/III fazy prowadzone są w ramach wieloośrodkowego projektu CIRCULATE, który otrzymał dofinasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

– Z dużym optymizmem podchodzimy do badań, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój medycyny regeneracyjnej w Polsce i na świecie. W trzech badaniach klinicznych planujemy poddać terapii łącznie 315 pacjentów. W przypadku pozytywnych wyników prób klinicznych będziemy starali się o rejestrację leku w EMA – mówi profesor UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Polski Bank Komórek Macierzystych wchodzi w skład konsorcjum projektu CIRCULATE, razem z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum jako liderem, Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Akademią Górniczo-Hutniczą, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 32 mln zł w drugiej edycji prestiżowego konkursu STRATEGMED, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2019 roku.

– Nasz projekt uzyskał jedną z najwyższych ocen spośród złożonych wniosków. Cieszymy się, że w ramach konsorcjum CIRCULATE udało nam się zebrać tak doświadczonych partnerów, posiadających bardzo duże i często unikalne kompetencje. Współpraca układa się wzorowo, mamy regularne comiesięczne spotkania i na bieżąco wymieniamy się informacjami. To dobrze wróży na przyszłość. Przejście z etapu przygotowań do etapu pierwszej próby klinicznej fazy II/III to najważniejszy dotychczas osiągnięty etap projektu – mówi prof. dr hab. Marcin Majka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowiedzialny za projekt CIRCULATE. Poniżej zachęcamy do objerzenia wywiadu z prof. Majką, który miał miejsce w krakowskim JCI podczas konferencji "Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej". 

Realizacja projektu CIRCULATE pozwoli na zdobycie wiedzy na temat sposobu działania komórek WJMSC podanych do serca pacjentów i przetestowaniu unikalnych w skali światowej nowych technologii obrazowania w celu monitorowania obecności podanego preparatu i procesu regeneracji mięśnia sercowego.

Terapia polega na regeneracji urazów sercowo-naczyniowych poprzez zastosowanie przezwieńcowej transplantacji nowej generacji allogenicznych dostępnych „off-the-shelf” komórek macierzystych przy pomocy specjalnego cewnika. Przeprowadzenie rygorystycznych badań klinicznych, zgodnych z zasadami evidence-based medicine, pozwoli na opracowanie nowych strategii leczenia chorób sercowo-naczyniowych za pomocą terapii komórkami macierzystymi.

– Projekt CIRCULATE jest przykładem, że terapie oparte na wykorzystaniu komórek macierzystych są dynamicznie rozwijającym się obszarem nowoczesnej medycyny. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych w chorobach sercowo-naczyniowych, które prowadzone są w kraju w oparciu o polskie rozwiązania i wiedzę naukową – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

KOMENTARZE
Newsletter