Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Niepłodność plagą zdrowotną XXI wieku
Już tylko pięć dni dzieli nas od IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niepłodność plagą zdrowotną XXI wieku”. Spotkanie ekspertów z różnych dziedzin nauki odbędzie się 18 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Ekspercko o niepłodności

„Liczne grono Ekspertów oraz Specjalistów podejmie zagadnienia z dziedziny niepłodności, a także podzieli się doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z tą problematyką. Podczas Konferencji przedstawiony zostanie przebieg prac i wyników badań nad oceną i sposobem leczenia wszystkich form związanych z problemami zajścia w ciążę. Eksperci przybliżą też sposoby opieki psychologicznej konie po poronieniach oraz par walczących z problemem niepłodności. Uczestniczy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle ciekawych wykładach i dyskusjach poszerzających ich horyzonty oraz praktykę” – brzmi zapowiedź-powitanie, skierowane do uczestników Konferencji przez Przewodniczącego i Zastępcę Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Włodzimierza Baranowskiego oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Nowosielskiego.

Grono Ekspertów, zarówno zasiadających w Komitecie Naukowym, jak i przygotowujących swoje wystąpienia w trakcie sesji plenarnych jest zróżnicowane. W Komitecie Naukowym zasiadają wybitni specjaliści z dziedziny medycyny i psychologii z ośrodków uniwersyteckich z całego kraju. Organizatorzy zadbali również o to, aby uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi pod względem światopoglądowym opiniami i proponowanymi rozwiązaniami problemu niepłodności. Do Komitetu Naukowego zaliczono m.in. dr n. med. Maciej Barczentewicz Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Leczenie Niepłodności Małżeńskiej im Jana Pawła II oraz prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN.

Fundacja Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II udziela porad w zakresie leczenie niepłodności, zgodnych z nurtem nauczania kościoła Katolickiego. Prof. Maria Szyszkowska jest filozofem, byłą Sędzią Trybunału Stanu RP Senatorem V kadencji, był nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. W poglądach etycznych reprezentuje liberalizm.

Wykładowcy

Wśród wybitnych osobowości nauki, zaproszonych do zaprezentowania swojego stanowiska oraz proponowanych wobec problemu niepłodności, znalazł się również były redaktor portalu Biotechnologia.pl – dr n. społ. Błażej Kmieciak. Dr Kmieciak, bioetyk, pracujący w Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Katedrze Nauk Humanistycznych, wystąpi z referatem „In vitro w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego”.

Patronat honorowy

Konferencję objęli patronatem honorowym m.in. Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP dr med. Tomasz Latos i Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP Stanisław Kogut.

 

 

 

„PRO-SALUTEM”

Organizatorem Konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”. Stowarzyszenie zajmuje się promocją świadomości „prozdrowotnej”, propagowaniu zachowań profilaktycznych. „PRO-SALUTEM” jest organizacją zrzeszającą specjalistów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk pokrewnych, a także profesjonalistów w dziedzinie promocji, marketingu i zarządzania.

 

Poprzednie konferencje odbywały się kolejno w 2012 roku pod hasłem „Mity i oczekiwania”, 2014 – „Lepiej zapobiegać niż leczyć” i 2015 – której hasło jest tożsame z hasłem tegorocznej konferencji.

 

Więcej informacji

Rejestracja do udziału w wydarzeniu trwa do 17 czerwca. Wszelkie informacje dostępne są na stronie organizatora: http://2016.nieplodnosc.org.pl/.

Zofia Szafrańska-Czajka

redaktor prowadząca dział Bioetyka

Źródła

Źródła informacji:

Oficjalna strona konferencji, http://2016.nieplodnosc.org.pl (12.06.2016)

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”, http://www.pro-salutem.edu.pl/ (1206.2016)

Fundacja Instytutu Leczenie Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, http://www.leczenie-nieplodnosci.pl/pl/dzial/aktualnosci/ (12.06.2016)

Foto:

aut. gniliep, Flickr.com, dostępne przez: https://www.flickr.com/photos/lifeofpei/2326349123/sizes/l (12.06.2016)

KOMENTARZE
Newsletter