Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rozporządzenie REACH – 31 maja mija termin rejestracji wstępnej dla substancji poniżej 100 ton/rok
31 maja 2018 r. to ostatni dzień rejestracji substancji produkowanych lub wprowadzanych do obrotu poniżej 100 ton/rok dla tych, dla których przedsiębiorcy skorzystali z przepisów przejściowych zgodnie z rozporządzeniem REACH. Aby jednak skorzystać z tego okresu przejściowego, należy wcześniej dokonać rejestracji wstępnej, której termin upływa już za kilka dni, bo 31 maja 2017 r.

 

 

Rejestracja wstępna jest bezpłatna i umożliwia dalsze dostarczanie niskonakładowych chemikaliów legalnie na rynek UE/EOG do ostatniego terminu rejestracji REACH w dniu 31 maja 2018 r. Firmy, które po 31 maja 2017 r. nie będą miały rejestracji wstępnej lub rejestracji substancji, nie będą mogły jej produkować ani importować. Co to oznacza dla przemysłu kosmetycznego? Jakie firmy podlegają pod rozporządzenie REACH? Kto nam może pomóc w rejestracji? O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas Beauty Innovations 2017 z mgr inż. Anną Królak, Starszym Specjalistą ds. REACH/CLP, THETA Doradztwo Techniczne. Zachęcamy do obejrzenia materiału video pod artykułem. 

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju na stronie, rejestracja wstępna jest zdecydowanie prostsza, bo wymaga podania tylko niewielkiej liczby danych:

  • danych identyfikujących substancję: numeru WE, numeru CAS i nazwy substancji,

  • planowanego przedziału tonażowego* podanego do celów rejestracyjnych – z przedziału tonażowego oraz w pewnych przypadkach rodzaju substancji rejestrowanej wyniknie ostateczny termin rejestracji substancji w pełnym zakresie,

  • nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktów lub dane przedstawiciela będącego stroną trzecią, który będzie działał jako punkt kontaktowy przy udostępnianiu danych.

Rejestracji wstępnej można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu REACH-IT na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Dane niezbędne do rejestracji wstępnej wprowadzać można za pośrednictwem:

  • aplikacji IUCLID 5 (dostępnej na stronach internetowych Agencji) – program po zainstalowaniu należy uzupełnić o „wtyczkę” (plug-in) pozwalającą na rejestrację wstępną,

  • formularza w formacie XML,

  • rejestracji wstępnej w trybie on-line – rejestrując się, a nastepnie ręcznie zestawiając wymagane dane bezpośrednio na portalu REACH-IT.

Program IUCLID-5, formularze i portal REACH-IT dostępne są jedynie w języku angielskim.

KOMENTARZE
Newsletter