Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wady i zalety notowania na NewConnect w pigułce
Według Wojciecha Sampa notowanie firmy na NewConnect nadaje przedsiębiorstwom przede wszystkim transparentność, ale także szansę na pozyskanie kapitału na rozwój firmy poprzez emisję akcji czy obligacji. Jakie warunki należy spełnić aby zostać członkiem rynku NewConnect? Jakie są jego wady i zalety?

 

Zalety

Najważniejszym walorem z całą pewnością jest możliwość pozyskania małych kwot kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć. Oprócz prestiżu, firmy notowane na rynku NewConnect, zyskują także opinię przedsiębiorstw dynamicznych i nowoczesnych. W porównaniu do rynku głównego wymogi informacyjne stawiane przed spółkami są znacznie mniejsze. Firmy stają się transparentne i uzyskują obiektywną wycenę rynkową. Notowanie na NewConnect wielu przedsiębiorców traktuje jako etap przejściowy, który ułatwia wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Wady

Jedną z pierwszych przeszkód, na które natrafiają kandydaci do notowania na NewConnect jest szereg formalności i kosztów związanych z modyfikacją struktury organizacyjnej firmy. Należy także liczyć się z wydatkami na Autoryzowanego Doradcę, który pomoże przygotować firmę do wejścia na rynek. Obowiązek upublicznienia wielu kluczowych informacji wystawia spółkę na rywalizację o klienta z konkurencją. Dodatkowym utrudnieniem jest wymóg sporządzania raportów opisujących wyniki działalności firmy.

 

 

Jak zostać członkiem rynku NewConnect?

„Członkiem Rynku NewConnect może być wyłącznie podmiot, który posiada status Członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aby uzyskać status Członka Rynku NewConnect, zainteresowany członek giełdy powinien złożyć do Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu wniosek w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania na rynku NewConnect. Warunkiem rozpoczęcia działania przez Członka Rynku na rynku NewConnect, zgodnie z Uchwałą ZG Nr 471/2007 z dnia 6 lipca br., jest przekazanie na GPW, najpózniej na dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia działania, oświadczenia o przystąpieniu oraz dokonaniu wpłaty do Funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych na ASO (prowadzonego przez KDPW) przez Członka Rynku lub inny podmiot, z którym Członek Rynku podpisał umowę o rozliczanie transakcji zawieranych na Rynku NewConnect.” (Źródło)
 

Jak na giełdzie radzi sobie life science?

Wśród wielu spółek notowanych na rynku NewConnect obok przedsiębiorstw handlowych, budowlanych, informatycznych i telekomunikacyjnych znajdziemy także liczne firmy z kręgu life science. Oto zestawienie kilku wybranych spółek z notowania giełdy z końca sierpnia 2014 roku.

NewConnect

NewConnect jest rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Skupia głównie młode firmy działające w sektorze nowych technologii: biotechnologii, elektroniki, IT, alternatywnej energii itp. Obecnie na rynku NewConnect notowanych jest ponad 440 spółek. Pierwsza sesja odbyła się 30 sierpnia 2007.

KOMENTARZE
Newsletter