Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Krótko lecz na temat w konkursie 3MT®
Prezentacja swojej pracy naukowej w trzy minuty, w sposób ciekawy i zrozumiały, tak by zachęcić grono odbiorców do dalszej dyskusji i pytań o szczegóły, jest niemałym wyzwaniem. Niewątpliwe zadaniu temu potrafią sprostać uczestnicy konkursu Three Minute Thesis®.

Three Minute Thesis® (3MT®) to konkurs stworzony przez University of Queensland w Australii, gdzie spotkał się z ogromnym entuzjazmem doprowadzając do powstania międzynarodowego konkursu. „Dajemy doktorantom trzy minuty i ostatecznie slajd, po to by zaprezentowali co właściwie robią na doktoracie.” – opowiada o konkursie Three Minute Thesis® pani Anna Jeszka, główny koordynator 3MT®.

Doktoranci mają za zadanie w zwięzły sposób opowiedzieć publiczności i Jury o tematyce prowadzonej przez siebie pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa. Wystąpienie ocenia się na podstawie następujących kryteriów: zrozumienie, zaangażowanie oraz styl komunikacji. Celem konkursu 3MT® jest stworzenie doktorantom możliwości przedstawienia efektów swojej pracy naukowej szerokiemu, zróżnicowanemu gronu odbiorców, unikając przy tym nadmiernego uproszczenia i trywializacji badań naukowych. Finaliści otrzymują nagrody pieniężne. Konkurs pierwszy raz w Polsce odbył się w 2014 roku w Łodzi. Obecnie obejmuje uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Warszawski.  Pani Anna Jeszka opowiada o obecności potencjalnych pracodawców w trakcie trwania konkursu.

Filmy z prezentacjami uczestników dostępne są na kanale YouTube Boost Biotech Polska. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz harmonogramy znajdują się na oficjalnej stronie Konkursu 3MT® w Polsce:  www.threeminutethesis.pl . 

Źródła

www.threeminutethesis.pl

KOMENTARZE
Newsletter