Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed Lublin oddala od siebie piętno bankructwa i rysuje ambitne plany rozwojowe – wywiad z Prezesem Zarządu, Marcinem Pirógiem [VIDEO]
Biomed Lublin, polska firma biotechnologiczna istniejąca na rynku od 1944 r., a także notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2000 r., ogłosiła niedawno wyniki finansowe za pierwszą połowę 2018 r. oraz swoją strategię rozwoju na lata 2018-2022. Było to o tyle ważne wydarzenie, że spółka jeszcze nie tak dawno stała na skraju bankructwa (rok 2016 zamykała z 28 mln zł straty), ale już na wiosnę br. informowała o planach budowy nowej fabryki za 150 mln zł. Spotkanie uspokoiło inwestorów oraz pokazało strategiczną zmianę decyzji w sprawie rozbudowy swojej infrastruktury.

 

Portfolio firmy

– Produkowane przez nas preparaty lecznicze są unikatowe, innowacyjne, spełniające wszelkie niezbędne wymagania jakościowe. Wdrażamy na bieżąco nowe technologie i jesteśmy blisko ośrodków naukowych, prowadząc z nimi badania udoskonalające kadrę pracowniczą, nasze procesy produkcyjne i preparaty. W produkcji wykorzystujemy głównie własne technologie produkcyjne oraz know-how organizacji. Celem firmy jest doskonalenie tych technologii i wzrost mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty na istniejących i nowych rynkach oraz systematyczny wzrost udziału w rynku światowym – akcentował na konferencji prasowej zarząd spółki.

Portfolio firmy opiera się na 3 produktach strategicznych: Onko BCG (lek na raka pęcherza), BCG 10 (szczepionka przeciwgruźlicza) oraz Distreptaza (lek na przewlekłe zapalenie przydatków, zmian naciekowych, pooperacyjnych, zapalenie błony śluzowej macicy i w chorobie hemoroidalnej). Do produkcji tych preparatów wykorzystywanych jest 100% mocy przerobowych Biomedu. Za produkty taktyczne uważane są: Gamma Anty-D (zapobiegający chorobie hemolitycznej noworodków) oraz Lakcid (lek, probiotyk OTC).

W dobie kryzysu Biomed zrezygnował z produkcji swoich sztandarowych produktów: LAKCID, LAKCID FORTE, LAKCID L. Licencja na ich sprzedaż została odsprzedana Polpharmie za 17 mln zł (od 1 stycznia 2018 r. produkty marki Lakcid są sprzedawane właśnie jako produkty Polpharmy). W dalszej kolejności Biomed nawiązał współpracę z Biotonem w zakresie dystrybucji oraz marketingu Distreptazy. Umowa będzie obowiązywać 5 lat. Jej wartość szacowana jest na około 45 mln zł i ma docelowo podwoić produkcję farmaceutyku.

 

Wyniki finansowe w pierwszej połowie 2018 r.

W rzeczonym okresie Biomed wyraźnie poprawił marżę brutto ze sprzedaży oraz wartości kapitałów własnych. W roku 2017 pozostałe koszty operacyjne obciążone odpisami wyniosły 10,8 mln zł (Mielec). Ponadto spółka zanotowała dodatni wynik na poziomie operacyjnym – EBITDA 3,3 mln zł. Firma obniżyła kwotę zobowiązań o 42,5 mln zł w ciągu roku, a także wartości aktywów trwałych (sprzedaż aktywów zlokalizowanych w Mielcu).

 

Poniższe tabele przedstawiają wyniki finansowe spółki w IH 2018 r.: 

 

Przychody ze sprzedaży produktów strategicznych stanowią ponad 68% przychodów ze sprzedaży (z czego aż 43% to udział Distreptazy, 10% – Onko BCG, 15% – szczepionki BCG), 12% stanowią zaś przychody ze sprzedaży Gamma Anty-D (refundacja od 1 stycznia br.), blisko 8% – z Lakcidu, a pozostałe prawie 12% to inne produkty, w tym produkty z osocza. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 28,3% po wyłączeniu produktów z osocza i Lakcidu. W IV kwartale oczekiwane są efekty inwestycyjne na platformie BCG. Udział eksportu wyniósł 38,6% (wzrost z 35,6%).

 

Poniższa tabela prezentuje sprzedaż spółki w IH 2018 r.: 

 

Nowy cel – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Nowa strategia rozwojowa zweryfikowała powyższe plany związane z bardzo kosztochłonną budową fabryki i w jej miejsce ma powstać Centrum Badawczo-Rozwojowe innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych. Dzięki tej inwestycji firma liczy na rozwój szczególnie Onko BCG i szczepionki BCG oraz dodatkową EBITDA na poziomie 13 mln zł. Wartość inwestycji netto jest znacząco niższa niż szacowane koszty budowy fabryki – zamiast 150 mln zł, niecałe 25 mln zł (z czego blisko 10 mln to wymagany wkład własny, a pozostała kwota będzie pochodzić z dotacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ). Inwestycja będzie realizowana w zakładzie produkcyjnym spółki w Lublinie w latach 2018-2020. Utworzenie Centrum B+R wpisuje się w plany rozwoju produktów zdefiniowanych jako strategiczne i pozwala na szybsze i efektywniejsze osiągnięcie celów zdefiniowanych w strategii.

 

Strategia 2018-2022

Jak nadmieniliśmy powyżej, Biomed wytwarza i komercjalizuje produkty w różnych segmentach rynku z wybranymi, wysokomarżowymi produktami o dużym potencjale w branży LifeScience. Tak zbudowane portfolio spółki oraz jej zaangażowanie w budowę relacji i współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczymi, autorytetami medycznymi, których celem jest opracowanie nowych produktów, wskazań, badań klinicznych, dokumentujących skuteczność istniejących leków wymusza na firmie konkretne działania inwestycyjne, takie jak rzeczona budowa Centrum B+R, rebranding, wprowadzenie innowacyjnych technologii, ale przede wszystkim budowa sprawnej i stabilnej organizacji. – Firma pozyskuje nowych, ambitnych, zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnia rozwój w zorientowanej na sukces organizacji, a w rezultacie – korzyść biznesową dla firmy i jej akcjonariuszy – podkreślał zarząd spółki. 

 

Poniższa tabela wyszczególnia tzw. „Priorytety 2018": 

 

Na tzw. „priorytety 2019+” składają się:

* realizacja inwestycji CBR i rozwój produktów strategicznych spółki – o najwyższej marży i największym potencjale wzrostu sprzedaży, a także wzbogacenie portfolio o nowe, innowacyjne produkty,

* zwiększenie zdolności produkcyjnych: Onko BCG do 72 tys. opakowań rocznie (wzrost z 12 tys. w pierwszym półroczu 2018 r. – o 600%), szczepionki BCG do 240 tys. opakowań rocznie (wzrost z 50 tys. w pierwszym półroczu 2018 r. – o 480%) oraz Distreptazy do 1,6 mln opakowań rocznie (wzrost z 600 tys. w pierwszym półroczu 2018 r. – o 267%) – rozbudowa zdolności produkcyjnych ma dać wzrost EBITDA o ok. 6 mln zł już w 2019 r.,

* uzyskanie unikalnych IP dla produktów strategicznych,

* ekspansja zagraniczna – rejestracja produktów na wybranych rynkach UE, Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu, współpraca z partnerami zapewniającymi rentowny, szybki wzrost sprzedaży,

* budowa niezbędnych kompetencji i ambitnej organizacji dążącej do przekraczania wyznaczanych celów i gwarantującej realizację strategii,

* wzrost wartości EBITDA o ok. 13 mln zł rocznie.

 

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Marcinem Pirógiem, Prezesem Zarządu Biomed Lublin, w którym nasz rozmówca zdradza więcej szczegółów na temat stopniowego odbijania się spółki od dna, zmiany strategii rozwojowej oraz dalszych planów, które mają przywrócić jej blask:

KOMENTARZE
news

<Maj 2024>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter