Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centrum Transferu Technologii CITTRU

ul. Czapskich 4

31-110 Kraków

Główny telefon: +48 12 663 38 32

Główny fax: +48 12 663 38 31

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Centrum Transferu Technologii CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel.: +48 12 663 38 32
cittru@uj.edu.pl | www.cittru.uj.edu.pl

 

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym. Do zadań CITTRU należy:

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek
  odpryskowych we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami / inwestorami,
opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla biznesu oraz oferty usług badawczych UJ
  realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi
  odbiorcami technologii,
identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji
  technologii opracowanych przez naukowców UJ, budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty badań zleconych i jej promocja wśród potencjalnych
  odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej.

 

news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
Biznes w Genach
2019-09-17 do 2019-09-17
18
Cancer Prevention 2020
2019-09-18 do 2019-09-18
21
22
27
28
29
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
Newsletter