Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rynek farmaceutyczny inwestuje w polskich pracowników
Na przestrzeni ostatnich lat polski rynek pracy związany z branżą farmaceutyczną bardzo się rozwinął. Rośnie liczba miejsc zatrudnienia dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a polscy specjaliści stali się dużą konkurencją dla Zachodu. Czy dążymy do tego, żeby stać się jednym ze światowych centrów biotechnologii?

 

 

W Polsce działa około 450 firm farmaceutycznych, z czego w większości są to koncerny o kapitale zagranicznym. Jak wynika z najnowszego raportu „Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce”, przygotowanego przez PEX PharmaSequence, wartość dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych w Polsce przekroczyła 1 mld złotych. Nasz kraj zaczął być postrzegany jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów prowadzących badania kliniczne oraz jako źródło dużej grupy wykwalifikowanych specjalistów, konkurencyjnych pod względem kosztów pracy.


Jak wynika z raportu „Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie”, opracowanego przez McKinsey & Company, polski rynek farmaceutyczny charakteryzuje stały wzrost, którego wartość odpowiada około 1% krajowego PKB. Oznacza to, że staliśmy się największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym, co do wielkości, w Unii Europejskiej. Zgodnie z badaniami zdecydowanie największy udział w wartości dodanej w branży farmaceutycznej stanowi sektor produkcji, dystrybucji oraz logistyki. Zgodnie z raportem na temat wynagrodzeń, opublikowanym przez Spring Professional, firmy poszukują pracowników z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem oraz są skłonne przekraczać budżety, aby zawalczyć o kandydatów o bardzo wysokich kompetencjach. Na najwyższe wynagrodzenia w sektorze Life Science może liczyć Affairs Director (około 35 tys. zł brutto), dyrektor działu sprzedaży (około 28 tys. zł brutto) oraz dyrektor badań klinicznych (około 25 tys. zł brutto).
Rok 2017 to okres kolejnych inwestycji zarówno kapitału zagranicznego, jak i polskich instytucji w rozwój innowacyjnego rynku farmaceutycznego w naszym kraju.


AstraZeneca Pharma Poland rozbudowuje Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych

W marcu tego roku AstraZeneca ogłosiła, że zamierza zatrudnić około 200 nowych pracowników i rozszerzyć zakres działania na wszystkie obszary planowania i zarządzania badaniami klinicznymi. Utworzone w Polsce Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca istnieje od 2011 r. Ogłoszone zmiany spowodują, że będzie to największy w Polsce – i jeden z największych na świecie – zespołów wyspecjalizowanych w globalnej koordynacji badań klinicznych. Razem ze wzrostem zatrudnienia w dziale Global Medicines Development, zwiększona zostanie również liczba pracowników w innych działach, co w efekcie spowoduje, że organizacja AstraZeneca Pharma Poland będzie liczyła ponad 1000 osób. Podobne centra badań klinicznych w Polsce ma również firma Amgen, Bristol-Myers Squibb, MSD oraz Roche.


Pfizer otwiera w Polsce platformę wspierającą monitorowanie niepożądanych działań leków

Pfizer zainwestował w Polsce milion dolarów w otwarcie platformy wspierającej monitorowanie niepożądanych działań leków. Firma planuje również dalszy rozwój projektu, który jest ważnym elementem kontroli bezpieczeństwa i skuteczności istniejących terapii. Dzięki platformie zostanie usprawniony proces weryfikacji działań niepożądanych, a przetworzone dane będą przekazywane do odpowiednich urzędów w poszczególnych krajach.


Roche Polska uruchomił Centrum Naukowo-Przemysłowe

Roche Polska wraz z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otworzyli Centrum Naukowo-Przemysłowe. Nowo powstały ośrodek to pierwszy w Polsce kompleksowy oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii. Ta wzorowana na doświadczeniach międzynarodowych ośrodków inwestycja będzie wykorzystywała potencjał Centrum Onkologii-Instytutu oraz instytucji partnerskich.
W ostatnich dwóch latach inwestycje Roche Polska w obszar badań i rozwoju w Polsce wyniosły ponad miliard złotych. W tym roku po raz czwarty firma została wyróżniona certyfikatem Top Employer Polska oraz Top Employer Europe.


Program Innoneuropharm – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze firmy z sektora farmaceutycznego

Na początku roku, w odpowiedzi na wspólną inicjatywę Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nowy program sektorowy Innoneuropharm, którego celem jest zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny w perspektywie do 2026 r. Inicjatywa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i przeznaczono na nią 190 mln zł. O dofinansowanie w wysokości nawet 40 mln zł będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców. Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia ich aktywności badawczo-rozwojowej, a co za tym – idzie wzrostu innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego.


Eksperci ekonomiczni nie mają wątpliwości, że innowacyjne firmy farmaceutyczne wnoszą istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Prowadzenie badań klinicznych wpływa na budowę wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, a także generuje niebagatelne wpływy do budżetu państwa. Dlatego istotne jest podejmowanie kolejnych działań, mających na celu stworzenie korzystnych warunków dla zwiększania tych inwestycji.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter