Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Firma Bristol-Myers Squibb zaprezentowała na konferencji ASCO 2017 program rozwoju onkologii klinicznej oraz nowatorskie terapie skojarzone
Firma Bristol-Myers Squibb zaprezentowała na konferencji ASCO 2017 program rozwoju onkologi
Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), które odbyło się w dniach 2-6 czerwca 2017 r. w Chicago, przedstawionych zostało ponad 50 prezentacji, w tym 10 doniesień ustnych oraz 6 dyskusji plakatowych, prezentujących dane z badań klinicznych oceniających skuteczność cząsteczek onkologicznych w leczeniu 15 typów nowotworów.

 

 

Wyniki badań, które zostały zaprezentowane, objęły badania nad monoterapią oraz terapią skojarzoną niwolumabu z ipilimumabem, a także badania nad elotuzumabem i dasatynibem. BMS zaprezentowało również najnowsze doniesienia ze swojego rozległego programu badawczego, obejmującego pochodzące z fazy „proof of concept” dane na temat skuteczności przeciwlimfocytowego genu-3 (LAG-3) aktywacji przeciwciał monoklonalnych w skojarzeniu z niwolumabem oraz dane dotyczące farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz bezpieczeństwa badanego posteroidowego czynnika martwicy nowotworu agonisty genu związanego z receptorem (GIRT) w monoterapii oraz po raz pierwszy w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu zaawansowanych guzów litych.

Prezentacje omawiające badania z zakresu medycyny translacyjnej podkreślają rolę firmy Bristol-Myers Squibb, w badaniu tego, w jaki sposób biologia nowotworu pacjenta może potencjalnie pomagać w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

 

Bristol-Myers Squibb w czołówce rozwoju nauki i innowacji w zakresie immunoonkologii

Wizja BMS, dotycząca przyszłości leczenia przeciwnowotworowego, opiera się na badaniach naukowych i opracowywaniu przełomowych leków immunoonkologicznych, które przedłużą przeżycie pacjentom z trudnymi do leczenia nowotworami oraz zmienią sposób życia pacjentów z tymi chorobami.

Bristol-Myers Squibb posiada bogate portfolio obejmujące leki immunoonkologiczne zarówno w fazie badań klinicznych, jak już zarejestrowane, w tym pierwszą terapię skojarzoną dwóch leków immunoonkologicznych stosowaną u pacjentów z przerzutowym czerniakiem. Prowadzony przez Bristol-Myers Squibb program badań klinicznych poddaje badaniom szeroką populację pacjentów cierpiących na ponad 20 typów nowotworów przy zastosowaniu 11 molekuł w stadium badań klinicznych. Zaawansowana wiedza oraz innowacyjny program badań klinicznych, plasuje Bristol-Myers Squibb na wysokiej pozycji w zakresie rozwoju terapii skojarzonych w różnych typach nowotworów i daje potencjalną możliwość do dostarczenia nowych rozwiązań. Bristol-Myers Squibb jest również pionierem w prowadzeniu badań, które pozwolą na głębsze zrozumienie roli immunoonkologicznych biomarkerów i ustalenie, którzy pacjenci doświadczą największych korzyści z terapii immunoonkologicznej.

Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi, organizacjami pacjentów oraz firmami biotechnologicznymi, Bristol-Myers Squibb może osiągnąć cel, jakim jest udostępnienie nowych terapii i poprawa standardów opieki klinicznej.

 

Informacje na temat Międzynarodowej Sieci Immuno-Onkologii (II-ON)

Międzynarodowa Sieć Immuno-Onkologiczna (II-ON), powstała w 2012 roku, to globalna prowadzona równorzędnie współpraca między firmą Bristol-Myers Squibb a jednostkami akademickimi, której celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie Immuno-Onkologii (I-O) poprzez skupienie na serii przedklinicznych, translacyjnych oraz skoncentrowanych na biologii celach badawczych. Badania prowadzone we współpracy, koncentrują się na trzech fundamentalnych filarach: rozumienie mechanizmów oporności na immunoterapię, identyfikacja populacji pacjentów, która może odnieść korzyść z immunoterapii oraz eksploracja nowatorskich terapii skojarzonych, które mogą poprawić odpowiedź przeciwnowotworową poprzez uzupełniający się mechanizm działania. Sieć II-ON wspomaga przetwarzanie wyników badań naukowych w odkrywanie oraz rozwijanie leków, mając na celu wprowadzenie nowych opcji terapeutycznych do praktyki klinicznej.

Poza firmą Bristol-Myers Squibb do sieci II-ON należy obecnie 15 wiodących instytucji badawczych, takich jak: Clinica Universidad Navarra, Columbia University Medical Center, Dana-Farber Cancer Institute, The Earle A. Chiles Research Institute (Providence Health & Services), Institut Gustave Roussy, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, Bloomberg-Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy w Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, National Cancer Center Japan, The Netherlands Cancer Institute, Peter MacCallum Cancer Centre, The Royal Marsden NHS Foundation Trust oraz The Institute of Cancer Research, University College London, The University of Chicago oraz West German Cancer Center/University Hospital Essen.

 

Informacje na temat niwolumabu

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Globalny program rozwoju niwolumabu obejmuje szerokie spektrum badań klinicznych wszystkich faz oraz różne typy nowotworów. Do chwili obecnej program badań klinicznych niwolumabu objął ponad 25 000 pacjentów.

W lipcu 2014 r. niwolumab był pierwszym zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w 60 krajach. W październiku 2015 r. opracowana przez firmę Bristol-Myers Squibb pierwsza terapia skojarzona niwolumab + ipilimumab została zarejestrowana do leczenia przerzutowego czerniaka i obecnie jest zarejestrowana w ponad 50 krajach.

 

O partnerstwie biznesowym Bristol-Myers Squibb i Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

W ramach umowy o współpracy zawartej w 2011 roku z firmą Ono Pharmaceutical firma Bristol-Myers-Squibb rozszerzyła zakres terytorialny swoich praw do prowadzenia prac rozwojowych nad niwolumabem i jego komercjalizacji na wszystkie kraje świata z wyjątkiem Japonii, Korei i Tajwanu, na terytorium których wszystkie prawa do tej cząsteczki zachowała firma Ono. 23 lipca 2014 r. firmy Bristol-Myers Sqiubb i Ono Pharmaceutical podpisały umowę o współpracy strategicznej w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i komercjalizacji różnych leków immunoonkologicznych – zarówno w monoterapii, jak i terapii skojarzonej – w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter