Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medinice pozyskał 7,4 mln zł na rozwój innowacyjnych technologii medycznych
Medinice pozyskał 7,4 mln zł na rozwój innowacyjnych technologii medycznych

Medinice S.A. – spółka zajmująca się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii medycznych w obszarze kardiologii i kardiochirurgii – zakończyła z dużym sukcesem ofertę prywatną akcji. Zaoferowana inwestorom liczba akcji wyniosła 986.667 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 7,4 mln zł brutto. Do grona akcjonariuszy dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii.

 

– Oferta Medinice spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Zainteresowanie było większe niż liczba akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że do grona akcjonariuszy spółki dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne. Udane podwyższenie kapitału przybliżyło nas do przejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Będziemy dążyli do tego, aby w ciągu kilku kwartałów rozpocząć przygotowania do przeniesienia na główny rynek GPW – mówi Sanjeev Choudhary, prezes i największy akcjonariusz Medinice S.A.

Środki pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii. W portfolio spółki znajduje się obecnie 12 projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na pozostałych największych globalnych rynkach.

– Największą uwagę będziemy skupiali na naszych trzech priorytetowych projektach: elektrodzie MiniMax, krioaplikatorze CoolCryo oraz opasce uciskowej PacePress. W projektach MiniMax i CoolCryo w najbliższych kwartałach przeprowadzimy badania przedkliniczne na zwierzętach. Po ukończeniu z sukcesem tego etapu, wartość naszych projektów wyraźnie wzrośnie. Z kolei w projekcie PacePress pozyskane z emisji środki pozwolą na sfinansowanie badań klinicznych, co umożliwi podjęcie kolejnych kroków w kierunku jego komercjalizacji – podkreśla Sanjeev Choudhary.

Elektroda MiniMax będzie pierwszą na świecie elektrodą „2 w 1” posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze, która będzie używana bez szkodliwej fluoroskopii. Z kolei CoolCryo to kriopalikator do wykonywania małoinwazyjnych zabiegów krioablacji kardiochirurgicznej. PacePress to opaska uciskowa, której celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca.

W ostatnich miesiącach kolejne rozwijane przez spółkę projekty: elektroda CathAIO oraz EP-Bioptom otrzymały amerykańską ochronę patentową. – Projekty, które posiadają amerykańskie patenty automatycznie zwiększają wartość w oczach potencjalnych inwestorów i kontrahentów, dlatego te projekty na pewno będziemy rozwijali. Rynek elektrofizjologiczny rośnie na świecie w tempie 20 proc. rocznie – akcentuje prezes Medinice.

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Odpowiadają za około 30 proc. zgonów na świecie. Według prognoz rynek globalnej sprzedaży rozwiązań medtechowych w kardiologii w najbliższych latach będzie rósł średniorocznie o 6,5 proc. i w 2024 r. jego wartość ma sięgnąć 72,6 mld USD. Według najnowszego raportu Citi sam rynek produktów elektrofizjologicznych ma rosnąć rocznie średnio o ponad 20 proc. Trendy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwo, będą napędzały dalszy wzrost tego rynku. Rozwiązania małoinwazyjne i przyjazne pacjentom, rozwijane przez Medinice doskonale wpisują się w ten globalny trend.

KOMENTARZE
Newsletter