Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Koenzym Q10 ratuje pacjentów z niewydolnością serca
Niemal dwukrotnie zmniejszona śmiertelność i znaczny spadek hospitalizacji. Tak przedstawiają się wyniki badania Q-SYMBIO, w którym testowano przydatność kliniczną koenzymu Q10 w przewlekłej niewydolności serca. Stanowi to pierwszy od ponad 10 lat postęp w opracowywaniu leków ratujących życie pacjentów z tą chorobą.

Koenzym Q10 jest cennym dla organizmu związkiem. Wchodząc w skład mitochondrialnego łańcucha oddechowego, uczestniczy on w produkcji energii oraz chroni komórki przed wolnymi rodnikami. Badania naukowe od lat wskazywały na zależność między niskim poziomem koenzymu Q10, a zaawansowaniem niewydolności serca. Jak dotąd jednak próby kliniczne z użyciem tej substancji nie przynosiły korzystnych rezultatów.

Sytuacja  zmieniła się z opublikowaniem w październiku 2014 roku wyników od dawna oczekiwanego badania Q-SYMBIO. 420 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością serca zostało losowo przydzielonych do dwóch grup. Pierwsza otrzymała placebo, natomiast drugiej podawano 100 mg koenzymu Q10 trzy razy dziennie. Badacze oceniali zarówno krótkoterminowe działanie na mięsień sercowy, jak i wpływ dwuletniego podawania leku.  Tylko długoterminowe korzyści zostały udowodnione. 10% pacjentów zmarło w grupie badanej w porównaniu do 18% w kontrolnej. Różnica ta była spowodowana głównie redukcją zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dodatkowo po 2 latach stwierdzono poprawę symptomów u pacjentów otrzymujących koenzym Q10.

- Koenzym Q10 jest pierwszym lekarstwem, które poprawiło przeżywalność pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca od czasów inhibitorów konwertazy i beta-blokerów i dlatego powinien być dodany do standardowej terapii niewydolności serca – komentuje profesor Svend Mortensen z University Hospital w Kopenhadze, który dowodził badaniem.

Sceptycy mają jednak wątpliwości. Q-SYMBIO jest dopiero pierwszym badaniem, które udowadnia korzystny wpływ koenzymu Q10 na stan chorych z niewydolnością serca. Poprzednie próby okazały się nieskuteczne.  Zwracają oni także uwagę na nienaturalnie niską śmiertelność pacjentów z tak zaawansowanym schorzeniem i długi czas prowadzenia badania (ponad 10 lat od rozpoczęcia).

Jednak znakomity profil bezpieczeństwa, niska cena oraz liczne sygnały sugerujące dobroczynne działanie u pacjentów z niewydolnością serca zdecydowanie przemawiają za rutynowym stosowaniem koenzymu Q10 w tym schorzeniu.

Źródła

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130525143852.htm

Mortensen, Svend A., et al. "The Effect of Coenzyme Q< sub> 10</sub> on Morbidity and Mortality in Chronic Heart Failure: Results From Q-SYMBIO: A Randomized Double-Blind Trial." JACC: Heart Failure (2014).

KOMENTARZE
Newsletter