Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Proces projektowania i wprowadzania nowych leków okiem znanego producenta
Ogólnoświatowy obrót w sektorze farmaceutycznym wynosi ok. pół biliona USD rocznie. Koszty opracowania i wprowadzenia na rynek nowego leku wynoszą obecnie kilkaset mln USD. W Polsce w 2014 roku wartość całego rynku leków (aptecznego i szpitalnego) wyniosła ok. 28,7 mld zł i była większa o 1,2 proc. względem 2013. Czy projektowanie nowych leków jest łatwe? Ile przeszkód należy pokonać, aby wprowadzić lek na rynek?

Aktualnie proces projektowania i rozwoju nowych leków jest długotrwały i złożony zarówno pod względem technicznym, prawnym, jak i logistycznym czy też ekonomicznym.


Początek projektowania leków notuje się na lata pięćdziesiąte XX wieku.  Miał na to wpływ zdecydowany rozwój chemii organicznej oraz odkrycie, że istnieje pewna zależność pomiędzy strukturami związków chemicznych, a ich aktywnością biologiczną. Był to okres, w którym wprowadzono  wiele nowych, syntetycznych leków.

W 2000 r. wstępnie opublikowano genom ludzki. Fakt ten przyczynił się do poszukiwania nowych białek, jako celów w nowoczesnych terapiach nowotworów i chorób o podłożu genetycznym. Na rozkwit możliwości w projektowaniu leków wpływ miał także wzrost zdolności obliczeniowej komputerów. To galopujący postęp w technologiach i elektronice pozwolił na przeanalizowanie tylu danych w relatywnie krótkim czasie. Jak wygląda opracowywanie nowego leku?

Od rozpoczęcia badań nad nowym środkiem leczniczym do wprowadzenia go na rynek może minąć kilkanaście lat. W przypadku niektórych leków, stosowanych zwłaszcza w takich chorobach jak nowotwory czy AIDS, czas ten jest nieco krótszy, co spowodowane jest potrzebą szybkiego działania.

Czy łatwo jest wyprodukować nowy lek?

 

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
Newsletter