Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MZ dopuszcza do stosowania szczepionkę Novavax

Minister Zdrowia, mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 21 lutego 2022 r., przygotowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dot. warunkowego dopuszczenia produktu do obrotu, po naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków, gdzie oceniano m.in. wyniki klinicznych badań bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Meksyku (badanie Prevent-19) oraz w Wielkiej Brytanii, a także zaleceń eksperckich stosowania szczepionki Nuvaxovid WHO i australijskiego Zespołu ds. Szczepień ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) informuje, że szczepionka Nuvaxovid (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r. [1] u osób w wieku ≥18 lat w Narodowym Programie Szczepień:

- w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,

- jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,

- w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej pięciu miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZa.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej dwóch miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa -> szczepionka Nuvaxovid. Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia. 

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej pięciu miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej dwóch miesięcy lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej pięciu miesięcy. Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19.

Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów. Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości. Warto wspomnieć, że substancja czynna w przypadku preparatu Novavax powstaje w polskiej spółce biotechnologicznej Mabion. 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Źródła

[1] Termin dostępności w punktach szczepień zależny do realizacji dostaw do Polski i zgłoszonego zapotrzebowania.

Komunikat nr 22 Ministra Zdrowia w sprawie stosowania szczepionki przeciw COVID-19 Nuvaxovid (Novavax CZa.s.), www.gov.pl

KOMENTARZE
Newsletter