Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion otrzymał pozytywną rekomendację dofinansowania z programu Innomed na prace rozwojowe nad MabionHER2
Mabion SA uzyskał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozytywną rekomendację dofinansowania na prace rozwojowe nad farmaceutykiem MabionHER2. Subwencja ma pochodzić z programu Innomed, którego celem jest finansowanie badań naukowych oraz prac nad rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Mabion SA złożyła wniosek o dofinansowanie rozwoju klinicznego leku HER2 w kwocie około 12 mln złotych przy wkładzie własnym również około 12 mln złotych.

Wniosek spółki o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony i rekomendowany do dofinansowania, jednak żadna umowa nie została jeszcze podpisana, a ostateczna wielkość dofinansowania nie jest znana.

Obecnie pracujemy nad dwoma lekami biopodobnymi stosowanymi w chorobach onkologicznych. Prace nad MabionCD20, stosowanym w leczeniu nowotworów krwi, chłoniakach i białaczkach są już w fazie badań klinicznych, czyli na ostatnim etapie procedury poprzedzającej rejestrację leku. Natomiast projekt MabionHER2 został celowo rozpoczęty później w stosunku do MabionCD20, co pozwala na czerpanie doświadczeń z badań nad pierwszym preparatem i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu prac. Niebawem rozpoczniemy testy przedkliniczne leku. Według danych dotyczących sprzedaży za 2010 rok, wartość światowego rynku leku referencyjnego do MabionCD20 wynosi 6,7 mld dolarów, a MabionHER2 5,4 mld dolarów rocznie mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac nad rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Budżet programu wynosi 300 mln złotych.

W dotychczasowym rozwoju Mabion wykorzystuje całe spektrum możliwych źródeł finansowania z wyjątkiem finansowania dłużnego.

 

Spółka do tej pory uzyskała:

 • dotacje unijne:
  • w zakresie rozwoju preparatu MabionCD20 na kwotę 39,7 mln zł przy przewidywanym budżecie projektu w wysokości 90 mln zł,
  • w zakresie rozwoju technologii otrzymywania analogów insuliny w wysokości 24,1 mln zł, przy szacowanym koszcie realizacji projektu wynoszącym 31,1 mln zł.
 • ulgi inwestycyjne:
  • dzięki lokalizacji dwóch centrów: badawczo-rozwojowego i produkcyjnego na terenie ŁSSE Spółka uzyskała możliwość zwolnień podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Skala tych zwolnień pozwala na łączne odliczenie od podatku kwoty w wysokości maksymalnie 52,5 mln zł (70% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych) w terminie do 2026 roku.
 • emisja nowych akcji
  • w celu zdynamizowania dalszego rozwoju spółka zdecydowała się na podniesienie kapitałów poprzez emisję nowych akcji. W drodze oferty prywatnej poprzedzającej debiut na rynku alternatywnym NewConnect Mabion pozyskał od inwestorów w maju 2010 roku 22,8 mln zł, które zostały przeznaczone na dopracowanie i wdrożenie przemysłowego procesu wytworzenia substancji czynnej MabionCD20. Z kolei z oferty publicznej, która miała miejsce przed wejście na rynek główny GPW – w marcu 2013 roku – spółka uzyskała 39 mln zł (brutto). Środki te systematycznie przeznaczane są na finansowanie: badań klinicznych MabionCD20, budowę centrum produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim oraz badań klinicznych leku MabionHER2
KOMENTARZE
Newsletter