Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy doczekamy sie zmian w ustawie refundacyjnej?
Ministerstwo Zdrowia udostępniło treść projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Podczas blisko dwudziestu miesięcy funkcjonowania ustawy refundacyjnej okazało się, że wiele jej punktów wymaga dopracowania. Do Ministra Zdrowia docierały wnioski dotyczące zmian w regulacjach zawartych w ustawie – ich autorami były niemalże wszystkie podmioty, których ustawa dotyczy. Proponowane zmiany dotyczyły między innymi regulacji działalności gospodarczej przez ustawę (chodzi tutaj o przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego).

Podsumowanie funkcjonowania ustawy refundacyjnej daje obraz funkcjonowania przepisów w praktyce. Ujawniło ono nowe a także nasiliło niektóre niekorzystne zjawiska w obrocie lekami – np. ograniczenie podaży leków na rynku aptecznym.

 Cele projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (zwanego „projektem ustawy”) są takie, jak założenia ustawy sprzed półtora roku. Będzie to rozwiązywanie problemu dostępności leków. Minister zapowiada ograniczenie Eksportu leków w przypadku braku dostępu dla pacjentów z polski (czy wpłynie to na import leków do Polski?). Kolejnym założeniem jest wprowadzenie możliwości zmian w decyzjach refundacyjnych na wniosek strony

 Ustawa refundacyjna z 12 maja 2011 roku wniosła wiele niejasności interpretacyjnych, zbyt często zgłaszano wątpliwości. Zmiany dotyczą niektórych definicji – ceny detalicznej, ceny hurtowej, całkowitego budżetu.

Konsekwencją zmian dla aptekarzy będzie przede wszystkim ułatwione wydawanie zamienników – w projekcie istnieje odniesienie się do soli, estrów, izomerów, kompleksów. Wprowadza się również nową definicję osoby uprawnionej.

Zmiany dla szpitali to zniesienie obowiązku zakupu leków refundowanych w cenie niższej lub równej limitowi finansowania (jest to ułatwienie, bowiem zdarzało się że podstawę limitu wyznaczał produkt zawierający inną substancje czynną niż ten, który świadczeniodawca zamierzał kupić)

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 19 września 2013 r. Termin zgłaszania uwag upływa: dla uzgodnień międzyresortowych w dniu 3 października 2013 r. oraz dla konsultacji społecznych w dniu 19 października 2013 roku.

Źródła

http://www.mz.gov.pl/ (dostep 25.09.2013)

KOMENTARZE
Newsletter