Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GSK, J&J i Fundacja Gatesów chcą razem walczyć z gruźlicą

Firmy Evotec, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Otsuka Pharmaceutical, Bill & Melinda Gates Medical Research Institute i Fundacja Billa i Melindy Gatesów nawiązały współpracę, której celem jest przyspieszenie rozwoju nowych leków na gruźlicę. W ramach wspólnych działań zespół specjalistów stworzy schematy leczenia składające się z leków gotowych do rozwoju w fazie III, w przypadku których występuje mała lekooporność.

 

 

Jak podkreślają firmy zaangażowane w projekt, to pierwsze tego typu partnerstwo pomiędzy organizacjami filantropijnymi i sektorem prywatnym. Wszystkie zaangażowane podmioty wykorzystają swoje aktywa, zasoby i wiedzę naukową, w celu określenia i rozwoju schematów leków o akceptowalnym profilu bezpieczeństwa, które potencjalnie mogłyby leczyć zarówno wrażliwą, jak i oporną na leki gruźlicę. Planowane jest nawiązanie współpracy z European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB), który powstał w styczniu 2020 r.

Gruźlica powoduje na świecie więcej zgonów niż jakakolwiek inna choroba zakaźna. Tylko w 2018 r. odnotowano 10 mln nowych przypadków i 1,5 mln zgonów. Gruźlica odpowiedzialna jest nawet za1/3 wszystkich zgonów związanych z odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Chociaż liczba zgonów na świecie spada, nie jest to wystarczająco szybki spadek, by osiągnąć globalne cele Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zwalczania gruźlicy. Pilnym problemem jest również pojawienie się i rozprzestrzenianie gruźlicy lekoopornej. W 2017 r. spowodowała ona 230 tys. zgonów. Gruźlica to także główna przyczyna zgonów osób żyjących z HIV.

Trevor Mundel, prezes Global Health w Fundacji Billa i Melindy Gatesów, mówi – Narzędzia, którymi obecnie dysponujemy, są niewystarczające do uzyskania realnego przyspieszenia w walce z gruźlicą. Innowacyjne partnerstwa, takie jak nasza współpraca, są pilnie potrzebne do opracowania nowych leków i metod leczenia, które pomogą zrealizować globalne cele w zakresie zwalczania tej choroby.

Z kolei Pauline Williams, wiceprezes GSK Global Health Pharma, przypomina, że żadna organizacja nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z gruźlicą. Deklaruje też, że GSK wniesie swoją wiedzę w zakresie gruźlicy, by określić optymalny tryb leczenia chorych, niezależnie od ich oporności na aktualne leczenie.

Źródła

gsk.com

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter