Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
8 i pół miliona Euro na walkę z chorobami związanymi z ubóstwem
Choroby powiązane z ubóstwem wywierają ogromny, negatywny wpływ na zdrowie publiczne, społeczeństwo a także spowalniają wzrost gospodarczy wielu krajów Europy. Dotykają ludzi najbiedniejszych, znajdujących się na marginesie życia. Unia Europejska stara się nieść pomoc najbiedniejszym – widząc w tym także możliwość wyjścia z kryzysu i rozwoju gospodarczego w późniejszych latach. Współfinansuje projekt na rzecz walki chorób związanych z ubóstwem – ma on pomóc w opracowywaniu nowych metod leczenia i profilaktyki.

Główne choroby związane z ubóstwem to HIV/AIDS, malaria lub gruźlica, choroby zakaźne jak wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C.Walka z nimi stała się już problemem światowym. Rozwój migracji i turystyki sprawia, że każdy kraj może stanąć przed problemem nowej lub nawracającej epidemii choroby zakaźnej. Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie i występowanie chorób jest globalne ocieplenie a także zjawisko oporności na leki.

Nowy projekt Unii Europejskiej na rzecz walki chorób związanych z ubóstwem jest wart 10.9 milionów Euro, z czego Komisja Europejska finansuje 8.5miliona. Ułatwi to opracowywanie nowych szczepionek, leków i środków bakteriobójczych do zwalczania wielu, wyżej wspomnianych chorób związanych z ubóstwem.

Koordynowany przez Brytyjską Agencję ds. Regulacji Leków i Produktów Ochrony Zdrowia Narodowy Instytut Standardów w ramach współpracy z programem wzmocni infrastrukturę badań naukowych chorób związanych z ubóstwem. Naukowcy i badacze, 17 partnerów badawczych w dziesięciu krajach będą współpracować w nowym programie EURIPRED. Obejmuje on zespół europejskich naukowców, instytutów i sieci w dziedzinie chorób związanych z ubóstwem .

Wcześniejszymi działaniami Unii Europejskiej na rzecz chorób związanych z ubóstwem była współpraca z fundacją Billa i Melindy Gatesów. Na podstawie paryskiej umowy podpisanej przez Billa Gates’a oraz komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn ustanowiono nową strategię partnerstwa.
Pomimo ogromnych wysiłków w celu zmniejszenia efektów wynikających z chorób związanych z ubóstwem 
HIV/AIDS , gruźlica i malaria wciąż stanowią 3,4 mln zgonów na całym świecie każdego roku. Według NIBSC,umiejętności wczesnej diagnozy i kursy skutecznego leczenia są dwoma istotnymi punktami do rozpowszechniania w ramach projektu. Projekt wzmacniają partnerzy w krajach endemicznych – Chiny, Rosja, Kenia.
Inne cele projektu obejmują współpracę w sprawie wyboru, rozwoju i walidacji odczynników referencyjnych, norm i testów oraz szkoleń.

KOMENTARZE
Newsletter