Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy kawa i piwo wpływają naproces starzenia?
Proces starzenia komórkowego cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy. Przez szereg lat badań zostało scharakteryzowanych kilka czynników i mechanizmów mających wpływ na ten proces. Jednym z mechanizmów warunkujących długość życia komórki jest proces skracania telomerów. Szeroko badane są czynniki mające wpływ na to zjawisko. Ostatnio pojawiły się doniesiena, że dwa najbardziej popularne na świecie napoje mają wpływ na nasz genom.

Kawa i piwo są napojami mającymi przeciwne działanie na ludzki organizm. Oprócz znanych każdemu cech obydwu trunków okazuje się, że zarówno kawa jak i piwo mają wpływ na ludzki genom. Prof. Martin Kupiec i jego zespół z Wydziału Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu w Tel Avivie wykazali przeciwne działanie tych dwóch napojów na genom. W swoich badaniach wykorzystali drożdże, które posiadają wiele cech genetycznych występujących u ludzi. Badacze wykazali, że zawarta w kawie kofeina powoduje skrócenie telomerów, natomiast alkohol powodował ich wydłużanie.

Telomery są to fragmenty chromosomu zbudowane z DNA i białek, zlokalizowane na jego końcach. Jego funkcją jest zabezpieczenie chromosomu przed uszkodzeniem podczas kopiowania. Telomery  skracają się podczas każdego podziału komórki. Gdy osiągną minimalną wielkość dochodzi do śmierci komórki. Jedynymi komórkami u których nie dochodzi do skracania telomerów są komórki płodowe oraz nowotworowe. Posiadają one mechanizmy odbudowujące utracone odcinki telomerów, w związku z tym komórki te mogą dzielić się w nieskończoność.

Badacze postanowili rozszerzyć badania laureatki nagrody Nobla prof. Elizabeth Blackburn, które informowały, że stres powoduje skracanie telomerów charakterystyczne dla starzenia, prawdopodobnie przez wytwarzanie wolnych rodników w komórkach. Prof. Kupiec i współpracownicy postanowili zbadać wpływ wolnych rodników na telomery i w tym celu hodowalii drożdże w warunkach indukujących tworzenie się wolnych rodników. Ku ich zdumieniu nie zaobserwowali zmian w długości telomerów. Wykazali, że takie czynniki jak zmiana pH, zmiana temperatury nie ma wpływu na długość telomerów. Jednak niskie stężenie kofeiny, takie jak zawarte w małym espesso, powdowało skrócenie telomerów, natomiast obecność 5-7 % alkoholu powodowała wydłużenie badanych struktur.

Aby wyjaśnić ten proces naukowcy przebadali 6000 szczepów drożdżowych, każdy z “wyłączonym” jednym genem. Wykorzystując do dalszych badań genetycznych tylko te szczepy które charakteryzowały się najdłuższymi i najkrótszymi telomerami, wykazali że dwa geny, Rap1 i Rif1, odgrywają kluczową rolę w procesach wydłużania/skracania telomerów. W sumie w ten proces zaangażowanych jest około 400 genów, które tworzą sieć genetyczną umożliwiającą stabilizację genomu. Większość tych genów jest obecna w genomie człowieka.

Potrzebne są dalsze badania laboratoryne wyjasniające korelacje między długością teleomerów a procesami starzenia się i nowotworzenia. Tylko wtedy będzie można stwierdzić czy u czlowieka występują podobne lub takie same mechanizmy jak u drożdży. Na razie można się zastosować do sugestii prof. Kupca: “Zrelaksuj się wypijając trochę kawy i trochę piwa”.

 

red. Agata Samonek

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter