Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma – jaką strategię obiera spółka na najbliższe miesiące?
Celon Pharma – jaką strategię obiera spółka na najbliższe miesiące?

Zarządzana przez dr. Macieja Wieczorka Celon Pharma wygenerowała w ubiegłym roku 12 mln zł zysku netto przy sprzedaży – kolejny raz – przekraczającej ponad 100 mln zł. Pipeline spółki to kilkanaście rozwijanych obecnie projektów, wśród nich esketamina czy agonista GPR40 w leczeniu cukrzycy. W obliczu epidemii SARS-CoV-2 spółka zdecydowała się także na zaangażowanie w inicjatywy związane z COVID-19. Jaki pomysł Celon Pharma ma na zagospodarowanie tego fragmentu rynku?

 

 

12 mln zł zysku

Celon Pharma podsumowuje ubiegły rok i informuje o strategicznych planach na najbliższe miesiące. W ubiegłym roku firma wygenerowała 12 mln zł zysku netto, przy sprzedaży przekraczającej ponad 100 mln zł. Zatrudnienie wzrosło o ponad 100 osób. Obecnie firma zatrudnia ponad 400 pracowników. Bogdan Manowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Celon Pharmie, podaje, że produkty, które firma oferuje, są liderami i umocniły swoje pozycje na rynku polskim. Dodaje, że projekty badawczo-rozwojowe znacząco posunęły się do przodu.

Dr Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharmy, zapewnia, że firma prowadzi swoją aktywność w sposób niezakłócony, szczególnie w sferze wytwórczej, badawczo-rozwojowej, zakupowej. Mówi: – Jesteśmy dobrze zabezpieczeni na przerwanie łańcucha dostaw na dobrych kilka miesięcy, w przypadku Salmexu – to nawet 8-9 miesięcy. Sprzedaż apteczna nie jest wstrzymana, zarówno w Polsce, jak i w innych miejscach świata. To miejsca sprzedażowe, które muszą być otwarte. Dlatego nie widzimy tutaj szczególnego ryzyka dostaw produktów na rynek, widzimy natomiast zapotrzebowanie na szereg naszych leków. Ze strategicznego punktu widzenia dostrzegamy, że cała branża LifeScience powinna po obecnym kryzysie wyjść w sposób wzmocniony. Wydaje nam się, że jeżeli doprowadzimy do stabilizacji na rynkach, to nasz biznes ma sens i będzie miał większy sens nawet w przyszłości. Małym odpryskiem tego jest zainicjowanie przez nas projektów badawczo-rozwojowych w kontekście leczenia przeciwwirusowego czy też diagnostyki molekularnej w zakresie wirusów.

 

Badania i rozwój

Celon Pharma rozwija swoje projekty badawcze. W przypadku esketaminy trwa obecnie II faza kliniczna w dwóch wskazaniach: depresja jednobiegunowa i dwubiegunowa. W pierwszym przypadku wszyscy pacjenci zrandomizowani ukończyli otrzymywanie leku. Sugerowane wyniki mają być dostępne w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Z kolei w depresji dwubiegunowej, wyniki pierwszorzędowego punktu końcowego spodziewane są w III kwartale 2020 r. W ciągu ostatnich 3 miesięcy odbyły się spotkania z European Medicines Agency (EMA) i Food and Drug Administration (FDA). Jak wskazuje prezes Celon Pharmy, feedback na temat protokołów badań III fazy, stworzonych wspólnie z Parexel, ale i możliwości testowania leku w warunkach imitujących warunki domowe, jest pozytywny. Pierwsze dane wskazują, że istnieje bardzo duża szansa na możliwość rozpoczęcia testowania leku w warunkach imitujących warunki domowe. W przypadku PDE10a – inhibitora, rozwijanego we wskazaniach neuropsychiatrycznych – rozpoczyna się II faza kliniczna, a w przypadku agonisty GPR40, w leczeniu cukrzycy, badania POC II fazy zaplanowane są od III kwartału 2020 r. do II kwartału 2021 r.

 

COVID-19 i programy antywirusowe

Dr Maciej Wieczorek tłumaczy, że już od lat mamy do czynienia z epidemiami na różną skalę. To też jeden z podstawowych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. Celon Pharma od wielu lat rozwija projekty związane z RNA, a większość leków, które obecnie sprawdzane są w kierunku leczenia SARS-CoV-2, opiera się właśnie na rozumieniu struktury RNA.

W obliczu rozwijającej się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego na terytorium Polski stanu epidemii, spółka zdecydowała się podjąć kilka strategicznych inicjatyw. Jerzy Pieczykolan, kierownik Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharmy wylicza trzy kluczowe inicjatywy:

- usługa wykonywania testów rtPCR (wdrożenie do oferty spółki usługi komercyjnej diagnostyki na obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 w dostarczonym materiale biologicznym),

- wytwarzanie i sprzedaż testów rtPCR (opracowanie, certyfikacja CE IVD i wdrożenie do oferty testów diagnostycznych opartych o metodę sRT-PCR do diagnozowania obecności wirusów w materiale biologicznym),

- program rozwoju terapii (m.in. opracowanie efektywnego schematu terapeutycznego dla dostępnych obecnie czy rozwijanych przez spółkę leków).

W celu wdrożenia powyższych usług przygotowano plany adaptacji obszaru nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego pod powiększone laboratorium pracujące w standardzie BSL-3. Koszt rozbudowy strefy to 3 mln zł. Termin oddania i uzyskania funkcjonalności strefy to III kwartał 2020 r. Celem rozwoju efektywnej terapii przeciwko SARS-CoV-2 zainicjowano również i podjęto współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz prof. Marcinem Drągiem z Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji o planach Celon Pharmy w obszernym wywiadzie z dr. Maciejem Wieczorkiem ("Trzeba żyć projektami"), który ukazał się niedawno na łamach naszego portalu.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/gabinet-biurko-smartfon-nowoczesny-865091/

KOMENTARZE
Newsletter