Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Aktywny i dochodowy okres dla Selvity
5 listopada w Warszawie Selvita, firma biotechnologiczna działająca w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym, zorganizowała konferencję, podsumowującą jej wyniki finansowe w trzecim kwartale 2015 r. Przedstawiciele spółki powiedzieli m.in. o otwarciu swojego biura w Bostonie, o nawiązaniu nowej współpracy z Merck oraz o swoich pracach w zakresie biologii.

 

Na spotkaniu prasowym firmę reprezentowali: Bogusław Sieczkowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy oraz dr Miłosz Gruca, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Biologii. Na konferencji nie mógł pojawić się Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, z racji spotkań biznesowych w Stanach Zjednoczonych.

Selvita jest obecnie największą biotechnologiczną firmą badawczo-rozwojową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Założona w 2007 r., mimo iż główne działania prowadzi w Krakowie, doczekała się już trzech biur zagranicznych w USA i Wielkiej Brytanii, zatrudnia 288 pracowników, z czego aż 88 posiada tytuł doktorski, co jest doskonałym przykładem współpracy na gruncie nauki i biznesu. Spółka ponadto bardzo mocno stawia na innowacje, prowadząc własne projekty badawcze nad nowymi lekami onkologicznymi, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Selvita świadczy m.in. usługi z zakresu chemii, biologii, biochemii oraz bioinformatyki. Od 2014 r. jest notowana na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Kluczowymi katalizatorami wzrostu firmy mają być kolejne kontrakty partneringowe oraz osiągane przez spółkę kamienie milowe w ramach podpisanych już umów z H3 Biomedicine, Merck Serono i Felicitex Therapeutics.

Bardzo świeżym doniesieniem, o którym informowaliśmy na naszym portalu, było podpisanie drugiej umowy z Merck i od tego też zaczął Bogusław Sieczkowski, mówiąc o wydarzeniach korporacyjnych – Podpisaliśmy drugą umowę z Merck i od tej pory ta współpraca będzie przebiegać już dwutorowo na zdecydowanie lepszych warunkach, niż przy okazji pierwszej. W 2013 r. byliśmy jeszcze mniej znaną firmą, nie mieliśmy takiej renomy jak obecnie i nowe warunki mają odzwierciedlać nasze partnerstwo i to co osiągnęła Selvita w tym czasie. Całość gwarantowanego finansowania wynosi ok. 19 mln zł. To są przychody, które będą się rozkładały równolegle w okresie 3 lat, ponieważ jest to finansowanie wspólnie prowadzonych badań. Mamy zagwarantowane kamienie milowe za osiąganie konkretnych celów w realizacji tego projektu. W odróżnieniu od tej pierwszej, komercyjne efekty nowej współpracy będziemy odczuwali cały czas do momentu, kiedy dojdzie do sprzedaży leku, powstałego w wyniku wspólnych działań.

W ostatnich miesiącach bardzo wiele działo się w obszarze operacji korporacyjnych Selvity, zatem Wiceprezes Zarządu wspomniał jeszcze o kilku ciekawych osiągnięciach – Drugim ważnym wydarzeniem jest przedłużenie współpracy o kolejny rok z H3 Biomedicine we wrześniu br. W tym okresie uzyskamy lepsze finansowanie jeśli rozłożyć to na przychody w konkretnych kwartałach (3,9 mln zł w 2015-2016 r., kamienie milowe i tantiemy). Mocne uderzenie, od którego rozpoczął się trzeci kwartał to ogłoszenie największego kontraktu w segmencie usługowym w lipcu br. Jest to o tyle ważny kontrakt, że opiewa na 3 lata, a do tej pory nie mieliśmy tak długich umów. Jest to współpraca, w oparciu o którą możemy stabilizować nasze stałe działy. Jest to niejako początek dyskontowania naszej obecności na rynku międzynarodowym i reputacji Selvity wśród dostawców usług na rynku outsourcingu badań.

- Kolejnym ważnym wydarzeniem było powołanie we wrześniu br. spółki Ardigen, stanowiącej pion bioinformatyczny firmy. Chcemy zaistnieć w branży bioinformatycznej, ponieważ planujemy zmienić strategię, dotrzeć do innych klientów i dotrzeć w inny sposób. Ponadto pozwoli to skupić się Selvicie na działaniach związanych z innowacyjnym outsourcingiem badań. Nasza nowa strategia ma stać na trzech mocnych filarach – dotychczasowe działania firmy, zaawansowane usługi bioinformatyczne oraz budowa własnego produktu. 17 września mieliśmy kolejne ważne dla nas wydarzenie, czyli oficjalne otwarcie naszego biura w Bostonie. Mimo, że będzie to mikroskopijne biuro, to jest ono potwierdzeniem naszego istnienia na globalnym rynku. Wierzymy, że to dopiero początek - kontunuuje Bogusław Sieczkowski .

Jak potwierdzają powyższe przykłady, Selvita nie próżnowała podczas rzeczonego kwartału. Jej działania zostały docenione także na Starym Kontynencie, czego przejawem jest m.in. wejście do finału prestiżowego konkursu European Small and Mid-Cap Awards, organizowanego przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych oraz Komisję Europejską. Selvita jest jedną z trzech spółek w finale kategorii „Rising Star” dla firm uznanych za wschodzące gwiazdy europejskiego rynku kapitałowego. Co ważne, firma nie zaniedbuje także swoich pracowników i podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2.09.2015 r. uchwaliła program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki w zakresie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

Kolejną częścią merytoryczną konferencji było przedstawienie planów naukowych firmy. W tej sprawie głos zabrał dr Miłosz Gruca, odpowiadający za Dział Biologii w Selvicie – Dział Biologii jest nieustannie związany z innowacją i posiada własną ofertę komercyjną skierowaną do firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w Polsce oraz zagranicą. Dział Biologii stanowią cztery grupy badawcze, pracujące w czterech laboratoriach z odrębną, wyspecjalizowaną ofertą:

*Laboratorium Biologii Molekularnej i Komórkowej z bardzo szeroką ofertą badań farmakodynamicznych i funkcjonalnych, które mogą być wykorzystane w projektach z zakresu drug discovery,  

*Laboratorium Biochemiczne, które koncentruje się głównie na pracy z białkami, ekspresją białek w systemach bakteryjnych i wirusowych oraz szeroko pojętych usługach z zakresu biochemii białka,

*Laboratorium Analityczne, które oprócz wspierania dynamicznie rozwijających się działów chemii kontraktowej i chemii discovery, posiada także ofertę skierowaną do innowacyjnych firm farmaceutycznych i generycznych w Polsce i zagranicą,

*Laboratorium usług przedklinicznych in vivo przeprowadzające badania na zwierzętach.

Dział Biologii stawia ponadto na ciągły rozwój zaplecza sprzętowego oraz na dostęp do dodatkowej infrastruktury laboratoryjnej w obrębie parku Life-Science. Z wyżej wymienionych, na szczególną uwagę zasługuje Laboratorium Analityczne, które jest jednym z siedmiu laboratoriów w Polsce posiadających zarówno certyfikat GLP, jak i GMP. Co więcej, Selvita jest jedną z dwóch placówek w naszym kraju, które należą do europejskiej sieci EU-NETVAL (laboratoria walidujące alternatywne metody in vitro na potrzeby Komisji Europejskiej). Na ten moment dział zatrudnia 82 pracowników, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do poprzednich lat (50 w 2013 r. oraz 63 w 2014 r.), a powierzchnia ich laboratoriów wynosi aż 890 m2 (w roku 2014 dział pracował na 540 m2).

Poniżej przedstawiamy portfel projektów innowacyjnych, czyl tzw. pipeline:

Kilka z tych innowacyjnych projektów zostało już skomercjalizowanych:

*platforma inhibitorów kinaz (H3 Biomedicine) – przychody z projektu w latach 2013-2015 o wartości 6,6 mln zł oraz gwarantowane finansowanie w latach 2015-2016 na poziomie 3,9 mln zł,

*platforma chemooporności nowotworów (Felicitex Therapeutics) – gwarantowane finansowanie to 2 mln zł w ciągu 15 miesięcy, z ewentualnym finansowaniem opcjonalnym dla Selvity o wartości 3,2 mln zł w ciągu kolejnych 12 miesięcy,

*platforma metabolizmu nowotworów (Merck) – gwarantowane finansowanie to 10 mln zł w okresie 2013-2015 r., przy czym firma oczekuje przedłużenia współpracy na kolejne lata,

*platforma metabolizmu nowotworów II (Merck) – gwarantowane finansowanie wynosi 18,8 mln zł w latach 2015-2018, ale możliwe są wielokrotnie wyższe przychody z dalszych etapów prac.

Dr Miłosz Gruca w dalszej części wystąpienia skupił się na trzech najważniejszych projektach Segmentu Innowacyjnego z pipelinu Selvity, wymieniając tutaj:

*SEL24 – inhibitor Pim/FLT3 z zastosowaniem w ostrej białaczce szpikowej (AML), będącej jedną z najbardziej niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze nowotworów hematologicznych. Celem jest przygotowanie tego związku do I fazy klinicznej w pierwszej połowie 2016 r., zważywszy na bardzo optymistyczny test skuteczności:

W drugim kwartale 2015 r. rozpoczęły się badania przedkliniczne oraz synteza związku SEL24-B489 w większej skali. Selvita zakłada sobie co najmniej dwa scenariusze wprowadzenia związku do I fazy badań klinicznych: jeden przewiduje wprowadzenie go przez Selvitę z własnym finansowaniem, a drugi – przy udziale partnera i w tym momencie prowadzone są rozmowy w sprawie ewentualnej komercjalizacji,

*SEL120 – inhibitor CDK8 o potwierdzonym mechanizmie działania, potencjalny pierwszy lek w kategorii (first-in-class). Indykacje projektu to: nowotwór jelita grubego i nowotwór piersi. Tutaj także test skuteczności jest bardzo obiecujący.

Zakończone zostały już badania farmakokinetyczne, a trwają badania toksykologiczne nonGLP na małpach. Rozpoczęcie badań przedklinicznych zaplanowano na pierwsze półrocze 2016 r., a rozpoczęcie I fazy klinicznej – na drugą połowę 2016 r. W tej sprawie trwają już zaawansowane rozmowy z kilkoma dużymi i średnimi firmami.

*SEL201 – inhibitor kinaz MNK1 i MNK2 o potwierdzonym mechanizmie działania w modelach komórkowych in vitro oraz w modelach heteroprzeszczepów in vivo. Najważniejszymi potencjalnymi indykacjami są: choroby układu odpornościowego i choroby zapalne, nowotwory prostaty, nowotwory płuc i chłoniaki. Rozpoczęto prace nad potwierdzeniem potencjału cząsteczki względem konkurencyjności inhibitorów MNK1/2, a także I fazę badań klinicznych inhibitora kinaz MNK1. Na chwilę obecną potwierdzono już jej wysokie bezpieczeństwo w podawaniu chronicznym u myszy we wstępnych badaniach toksyczności. Uwiarygodnienie projektu zwiększy szansę na partnering w tym zakresie.

Kolejna część konferencji ponownie przeszła na tematy stricte finansowe, a konkretnie na podsumowanie wyników finansowych spółki w 2015 r. Selvita wypracowała w okresie od stycznia do końca września 2015 r. 5,3 mln zł zysku netto, czyli o 33% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7,5 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Przychody wyniosły 38,6 mln zł, a więc o 33% więcej w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania na 2015 r. wynosi obecnie 53,2 mln zł i jest wyższy o 29% od przychodów wypracowanych w 2014 r. Tak dobre wyniki firmy są efektem konsekwentnej realizacji strategii firmy w segmencie usługowym i innowacyjnym oraz wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu dotacji.

Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 27,6 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w skali roku. Segment innowacyjny wypracował 11,1 mln zł, czyli o 19% więcej niż rok wcześniej. Przychody segmentu usługowego sięgnęły natomiast 16,5 mln zł i były o 53% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie przychody zrealizowane z dotacji wyniosły 11 mln zł, czyli o 23% więcej r/r. Łącznie spółka wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. 38,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Wraz z wynikami za trzeci kwartał spółka opublikowała również aktualny stan zakontraktowania na cały rok 2015, który wynosi obecnie 53,2 mln zł i jest o 29% wyższy od przychodów wypracowanych w 2014 r. oraz o 33% wyższy niż stan backlogu na 2014 r. z listopada ubiegłego roku.

– Stan zakontraktowania pokazuje skalę wzrostu, jaki Selvita ma szansę wypracować w 2015 r. Biorąc pod uwagę, że zaprezentowane liczby nie uwzględniają prawie 5 mln zł przychodów z dotacji, które w wyniku aktywowania kosztów w dwóch najbardziej zaawansowanych projektach nie zostaną wykazane w tegorocznych przychodach można oczekiwać, że spółka urośnie blisko o połowę – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie planów i perspektyw na 2016 r. Selvita planuje w najbliższym czasie otworzyć kolejny oddział produkcyjny w Polsce, równocześnie poszerzając powierzchnię laboratoryjną w Krakowie. Ponadto, co zostało już wspomniane, planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych związków SEL24 oraz SEL120 oraz podpisanie na nie dużego kontraktu w Segmencie Innowacyjnym. Selvita oczekuje także nominacji kandydatów klinicznych w projektach z H3 Biomedicine i Merck, wzrostu przychodów z usług na poziomie minimum 30% rocznie oraz dwucyfrowej rentowności.

Zbierając wszystkie informacje, co w takim razie było najważniejszymi działaniami w 2015 r.? Przede wszystkim: osiągnięcie 5,3 mln zł zysku netto w pierwszych trzech kwartałach br., backlogu na 2015 r. na poziomie 53,2 mln zł, największy w historii kontrakt w segmencie innowacyjnym z Merck, największy w historii kontrakt w segmencie usługowym, przedłużenie kontraktu z H3 Biomedicine, a także zaawansowane prace nad trzema innowacyjnymi projktamki (SEL24, SEL120, SEL201). Ponadto istotne dla spółki było otwarcie trzech biur w USA i UK, wydzielenie pionu usług bioinformatycznych do spółki Ardigen oraz zwiększenie powierzchni laboratoriów.

 

KOMENTARZE
Newsletter