Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zielone światło dla mięsa komórkowego w Stanach Zjednoczonych
Zielone światło dla mięsa komórkowego w Stanach Zjednoczonych

W marcu tego roku amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA – z ang. Food and Drug Administration) orzekła, że spożycie mięsa komórkowego, produkowanego przez firmę GOOD Meat, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Do tej pory mięso komórkowe zostało dopuszczone do sprzedaży jedynie w Singapurze w 2020 r. Akceptacja FDA przybliża Amerykanów do możliwości konsumowania mięsa produkowanego bez uboju zwierząt. Po sukcesie, jakim były konsultacje z FDA przed wprowadzeniem mięsa na rynek, firma musi pozytywnie przejść inspekcję Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w swojej kalifornijskiej fabryce.

 

Produkcja mięsa komórkowego

Mięso komórkowe jest alternatywą dla konwencjonalnego sposobu produkcji mięsa pochodzącego z hodowli zwierząt. Hodowle te są jednym z największych źródeł gazów cieplarnianych, a zatem mają bardzo duży wpływ na postępujące zmiany klimatyczne. Stanowią również duże zagrożenie dla środowiska ze względu na podawanie zwierzętom antybiotyków, mających spowodować szybszy wzrost i osiągnięcie większych rozmiarów. Antybiotyki te często powodują wiele skutków ubocznych oraz zmian w organizmach, a dodatkowo poprzez niecałkowite rozłożenie trafiają do środowiska i stanowią zagrożenie dla innych zwierząt oraz ludzi. Oprócz aspektów ekologicznych wiele osób postrzega sposób prowadzenia hodowli i uboju zwierząt jako niehumanitarny i nieakceptowalny. Mięso komórkowe umożliwia znaczne zmniejszenie hodowli zwierząt oraz nie wymaga stosowania antybiotyków.

Aby wytworzyć mięso komórkowe, konieczne jest pobranie niewielkiej ilości materiału komórkowego od zwierząt. Jak podaje firma GOOD Meat, możliwe jest pobranie takiego materiału w sposób prawie bezbolesny dla zwierząt. Do wytworzenia mięsa należy pobrać komórki mięśni szkieletowych, komórki tłuszczowe oraz tkanki łącznej. Najnowsze badania wykazują jednak, że możliwa jest hodowla mięsa bez pobierania takiego materiału od zwierząt. Następnie komórki są badane i analizowane ze względu na potencjał wyprodukowania mięsa najzdrowszego i najbogatszego w odpowiednie składniki odżywcze. Wyselekcjonowane komórki trafiają do bioreaktora, w którym następuje ich wzrost i namnażanie. Aparatura musi zapewniać odpowiedni dopływ tlenu i dwutlenku węgla, konieczne jest utrzymanie stałego pH, temperatury oraz prędkości mieszania, aby wzrost i namnażanie przebiegły w sposób jak najbardziej wydajny. Komórki umieszczane są w pożywce zawierającej składniki odżywcze potrzebne każdemu zwierzęciu do rozwoju – tłuszcze, aminokwasy i witaminy. W przeciwieństwie jednak do konwencjonalnych hodowli pożywka nie zawiera antybiotyków i innych substancji przyspieszających i modyfikujących wzrost komórek. Cały ten proces opracowany przez firmę GOOD Meat zajmuje od 4 do 6 tygodni. Końcowym etapem jest nadanie otrzymanemu mięsu odpowiedniego kształtu, do którego przyzwyczajeni są konsumenci, np. poprzez druk 3D. Oprócz nieużywania antybiotyków zaletami takiej produkcji są brak ryzyka zakażenia mięsa np. bakteriami E. coli czy też niegenerowanie odpadów pochodzących z rzeźni.

Aspekty bioekonomiczne

Badania wykazały, że produkcja mięsa komórkowego może emitować nawet do 96% mniej gazów cieplarnianych, wymagać do 45% mniej energii, zużywać do 89% mniej wody i wykorzystywać o 99% mniejszą powierzchnię w porównaniu do hodowli zwierząt. Dane te mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej technologii. Mimo że badania te oparte były na dużej ilości założeń i mogą być obarczone błędem, naukowcy są zgodni, że wytwarzanie mięsa komórkowego jest korzystniejsze dla bioróżnorodności, klimatu oraz zdrowia. Ograniczeniem w produkcji mięsa komórkowego są natomiast koszty ze względu na wykorzystanie nowoczesnych technologii i aparatury, która musi zapewniać całkowicie sterylne warunki na każdym etapie hodowli komórek. Zwiększenie popularności mięsa komórkowego może również spotkać się ze sprzeciwem ze strony właścicieli i pracowników farm zwierzęcych, którzy mogą utracić pracę ze względu na mniejszą liczbę zwierząt potrzebną do wytworzenia mięsa. Zakłady produkujące mięso komórkowe będą jednak oferować nowe miejsca pracy z możliwością większego zarobku.

Źródła

https://www.goodmeat.co/

https://www.npr.org/sections/health-shots/2023/03/21/1165071880/fda-gives-2nd-safety-nod-to-cultivated-meat-produced-without-slaughtering-animal

Letti, L., Karp, S., Molento, C., Colonia, B., Boschero, R., Soccol, V., Soccol, C. (2021). Cultivated meat: Recent technological developments, current market and future challenges. Biotechnology Research and Innovation, 5(1), E2021001.

Fot. Materiały prasowe GOOD Meat

KOMENTARZE
Newsletter