Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa metoda diagnostyki ADHD
Magdalena Szkup, 31.07.2013 , Tagi: EEG, ADHD, FDA
15 lipca FDA dopuściła pierwsze urządzenie służące do badania fal mózgowych, służące diagnostyce ADHD u dzieci i młodzieży do lat 17. Urządzenie nosi nazwę NEBA i rejestruje zmiany czynności fal mózgowych dziecka. Interesujący jest fakt, że pozwolenie na obrót produktem uzyskała niewielka firma z miasta Augusta w stanie Georgia - Neba Health powstała w 2006 roku.

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi, czyli ADHD, dotyczy średnio 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Choć  u niektórych dzieci zaburzenia te ustepują wraz z wiekiem, to jednak u ponad polowy dorosłych utrzymują się wszystkie lub niektóre cechy zespołu (zwłaszcza te dotyczące deficytu uwagi). Objawy, po których można podejrzewać ADHD to nadmierna pobudliwość, ruchliwość, brak umiejętności nauki na własnych błędach, brak umiejętności planowania działań. Przede wszystkim jednak dziecko z ADHD miewa wybuchy niewyjaśnionej złości i agresji. Rozpoznanie tego schorzenia jest jednak procesem skomplikowanym, wymaga wielu badań i obarczone jest ryzykiem błędów. Nowo zatwierdzone urządzenie - NEBA, stanowi ułatwienie dla lekarzy.

W lipcu FDA wydała zgodę na obrót urządzeniem NEBA ( akronim od angielskiej nazwy neuropsychiatric EEG-based Assesement),  opierajacym się na systemie EEG – badaniu bioelektrycznej czynności mózgu. Za pomocą elektrod rejestruje ono zmiany potencjału na skórze głowy – będące odwzorowaniem zmian w aktywności komórek nerwowych kory mózgowej. Zapis zmian potencjału tworzy  encefalogram, który można odnieść do odpowiedniego zapisu osoby zdrowej. Włączenie testów nowym urządzeniem do już istniejącego zestawu standardowych badań medyczno-psychologicznych pozwoli na potwierdzenie diagnozy ADHD, lub konieczności prowadzenia dalszych badań bądź to w kierunku ADHD bądź innych medycznych zaburzeń dających zbliżone objawy. Decyzja dopuszczenia urządzenia jest oparta na badaniu klinicznym – objęto nim 275 dzieci z problemami. Badanie wykazało, że badanie fal mózgowych pomogło lekarzom dokonać dokładnego rozpoznania (testy wykazały poprawę dokładności o 44%). Wg specjalistów z FDA samo rozpoznanie zaburzenia, jakim jest ADHD, jest procesem wieloetapowym, wymagającym badań medycznych i psychiatrycznych. Christy Foreman, dyrektor Biura Oceny urządzeń medycznych w FDA określiła system NEBA jako pomocny służbie zdrowia przy określaniu, czy to właśnie ADHD stanowi przyczynę problemów wychowawczych dzieci.

Samo badanie jest nieinwazyjne, trwa od 15 do 20 minut. Diagnoza polega na obliczeniu stosunku fal theta i beta w 15 i 20 minucie badania. Stwierdzono, że u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ADHD występuje większy współczynnik theta/beta niż dzieci zdrowe. Urządzenie przeszło odpowiednie testy kliniczne, badanie przeprowadzane jest przez odpowiednio wykwalifikowany personel – nie ma więc obaw o sfałszowany wynik i niepotrzebna terapię. Firma upatruje klinicystów i lekarzy jako swoich potencjalnych klientów. Choć początkowo produkt wiąże się z nakładem finansowym, to w dłuższej perspektywie daje oszczędności – eliminuje bowiem błędnie postawione diagnozy.

Niewielka firma ze stanu Georgia podkreśla, że przez 7 lat pracy nad badaniami przy systemie NEBA skład zespołu pozostał ten sam. Po zatwierdzeniu produktu w USA, firma zamierza wkroczyć na rynek Europejski. Nie poprzestaje na diagnozie ADHD – kolejnym zaburzeniem, które bada jest depresja i zespoły otępienne.

Źródła

http://www.nebahealth.com/PR0779_neba_press_release-20130722_Cr.pdf

http://www.inc.com/eric-markowitz/meet-neba-the-brain-wave-test-for-adhd.html

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm360811.htm

KOMENTARZE
Newsletter