Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lek skuteczniejszy niż chemioterapia w walce z nowotworem płuca
Dla nowotworowych pacjentów, u których wykryto mutację w genie EGFR, pojawiła się nowa metoda walki z chorobą. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała Gilotrif™ (afatynib) w pierwszej linii leczenia. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, iż lek jest bardziej skuteczny niż chemioterapia.

Raporty Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, iż rak płuca jest główną przyczynę zgonów wśród chorych na nowotwory. Na świecie rozpoznaje się 1,6 miliona przypadków rocznie, częściej chorują mężczyźni niż kobiety.[1] Dotychczasowe wyniki badań wskazały, iż istnieje kilka rodzajów nowotworu, które wymagają swoistych metod leczenia.

W USA Gilotrif™ zakwalifikowano do grupy leków sierocych. Proces rejestracji został przyspieszony, gdyż FDA oceniała preparat w ramach priorytetowego programu. Producent leku jednocześnie złożył wnioski o rejestrację afatynibu do Europejskiej Agencji Leków (EMA) i innych urzędów rejestracyjnych na świecie, jako lek stosowany miejscowo u chorych z zaawansowanym i przerzutowym rakiem płuca z obecnością mutacji w genie EGFR. 

Z radością ogłaszamy pierwszą rejestrację afatynibu, który umożliwia spersonalizowane podejście do leczenia chorych na NDRP z obecnością mutacji w genie EGFR – przekazał prof. Klaus Dugi, wiceprezes ds. medycznych Boehringer Ingelheim – mamy nadzieję, że jest to pierwszy z wielu produktów, które pojawią się na rynku w wyniku prowadzonych przez naszą firmę badań naukowych i programu rozwoju w obszarze onkologii, co też podkreśla nasze stałe zaangażowanie w przenoszenie nowoczesnych osiągnięć naukowych na nowe metody leczenia, dostępne dla chorych.

 Już na etapie  badań przedklinicznych, afatynib wykazał aktywność przeciwko komórkom rakowym z mutacją w genie EGFR. Działa na mutacje aktywujące (w eksonie 19) oraz mutacje punktowe (w eksonie 21 – L858R) receptora naskórkowego czynnika wzrostu. Ponadto wykazuje aktywność do  komórek związanych z opornością na odwracalne inhibitory kinaz tyrozynowych EGFR (T790M).  Jest to nieodwracalny inhibitor z rodziny receptorów ErbB (cząsteczka BIBW 2992), który kowalentnie łączy się z homo- i heterodimerami utworzonymi przez receptory z rodziny ErbB: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 i ErbB4. 

Lek przyjmowany jest w postaci doustnej w pierwszej linii terapii. Badania wskazują, iż może on wydłużyć życie pacjentów. Dr n. med. Dariusz Stencel, Senior Medical Affairs Manager Boehringer Ingelheim potwierdza, iż Gilotrif™ stosowany w pierwszej linii leczenia wydłuża życie pacjentów o rok, w porównaniu do tych którzy otrzymywali chemioterapię z zastosowaniem pemetreksedu oraz cisplastyny. Czas przeżycia wolnego od progresji choroby wynosił  w przypadku afatynibu 11,1 miesiąca, w porównaniu do ponad pół roku w przypadku chorych otrzymujących pemetreksed i cisplatynę.

Pacjenci, którzy zostali poddani leczeniu Gilotrif™, wskazywali również na poprawę jakości życia oraz  mniejsze odczuwanie objawów choroby. Najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi były biegunka (14%), wysypka (16%) oraz zapalenie wałów paznokciowych (11%). Ponadto wyniki badania LUX-Lung 3 ukazały, iż odsetek osób, które musiały przerwać badanie ze względu na wystąpienie zdarzeń niepożądanych, był niższy w grupie pacjentów przyjmujących Gilotrif™ (8%), niż grupy kontrolnej przyjmującej chemoterapię (12%).

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter