Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyniki konkursu INTER 2015
Cztery nagrody główne, po 120 000 zł każda, zdobyli finaliści konkursu odbywającego się w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Są to młodzi badacze z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

INTER to konkurs popularyzatorski skierowany do młodych uczonych pragnących w atrakcyjny sposób zaprezentować interdyscyplinarny projekt badawczy. 24 stycznia 2015 r. poznaliśmy 9 zwycięzców czwartej i ostatniej edycji konkursu. Autorzy najciekawszych prezentacji otrzymali nagrody pieniężne przeznaczone na realizację projektów popularyzujących badania naukowe.

Popularyzacja nauki w Polsce cieszy się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem, czego wyrazem jest coraz szerszy wachlarz szkoleń, konkursów oraz imprez naukowych. W finale konkursu INTER 2015, odbywającym się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, każdy z 11 uczestników prezentował swój pomysł w czasie 5-minutowego wystąpienia. Wśród finalistów znaleźli się pracownicy naukowi i doktoranci polskich jednostek badawczych z obszarów fizyki, chemii, medycyny, biotechnologii, kryminalistyki i polonistyki. Osoby zakwalifikowane do finału uczestniczyły wcześniej w szkoleniu. Pod kierunkiem doświadczonych trenerów ćwiczyli techniki autoprezentacji, emisji głosu i atrakcyjności przekazu – czyli to, bez czego sama wiedza jest po prostu nudna. Kapituła konkursu zadecydowała o przyznaniu nagród następującym finalistom:

I nagroda w wysokości 120 000 zł:

Wojciech Fendler z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt „MikroRNA z wielkim potencjałem – poszukiwanie cukrzycy monogenowej”;

Tomasz Gubiec z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za projekt „Fizyka polskiego systemu bankowego”;

Katarzyna Krukiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach za projekt „Leczenie na zawołanie, czyli o roli polimerów przewodzących w medycynie”;

Monika Marcinkowska z Collegium Medicum – Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za projekt „Stary lek, nowe sztuczki”.

II nagroda w wysokości 100 000 zł:

Magdalena Górecka z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za projekt „Hakowanie fotosyntezy, czyli nanocząstki w służbie zielonej energii”;

Maciej Jasiński z Kolegium MISMaP i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za projekt „Jeśli mrozić, to gorące! Wykorzystanie sorbetu w fizyce i Efektu Mpemby w technologii żywienia”.

III nagroda w wysokości 80 000 zł:

Dorota Frydecka z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za projekt „Życie (i zdrowie psychiczne) jako sztuka dokonywania wyborów”;

Tomasz Górny z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za projekt „Retoryka i muzyka”;

Łukasz Rąbalski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za projekt „Poszukiwanie naturalnych sprzymierzeńców w walce z …”.

80% przyznanej sumy przeznaczone jest na realizację zaprezentowanego projektu badawczego. Prezentacje finalistów oraz przebieg uroczystości obejrzeć można na stronie: http://www.onehd.pl/transmisje-inter/

KOMENTARZE
Newsletter