Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Projekt „UMED3-Biosecience- Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk medycznych i przyrodniczych w odpowiedzi na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”
Projekt UMED3-Bioscience współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej to unikatowy program stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Medycznego w partnerstwie z Ecole Doctorale Biosigne (Universite Paris-Sud 11).

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim oraz metodą „blended learning” łączącą tradycyjne metody kształcenia z e-learningiem.

Projekt skierowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk medycznych,  przyrodniczych, weterynaryjnych i pokrewnych oraz zaawansowaną znajomość jęz. angielskiego.

Projekt  zakłada:

- wypłatę comiesięcznych stypendiów dla wszystkich uczestników projektu

- organizację i finansowanie staży w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowo-badawczych

- „szkoły letnie” , które będą prowadzili m.in. praktycy ze świata przemysłu.

Program studiów będzie składał się z następujących przedmiotów: Procesy neurodegeneracyjne u ludzi; Zwierzęce modele chorób ośrodkowego układu nerwowego; Neuroinformatyka; Interwencja molekularna w chorobach ośrodkowego układu nerwowego; Molecular neurodencorinology; Bioinformatics; Genetyczne i epigenetyczne zmiany w nowotworach u ludzi; Nowo tworzenie w świetle zaburzeń równowagi bioenergetycznej komórki; Prezentacja naukowa dla naukowców; Prowadzenie i zarządzanie badaniami naukowymi przy użyciu narzędzi informatycznych; Molekularne podstawy procesu starzenia się – współczesne poglądy; Praktyka biotechnologii (prowadzony przez praktyków z przedsiębiorstw); Interwencja molekularna w mechanizmy chorób związanych ze starzeniem; Modyfikacje genetyczne in vitro i in vivo stosowane w terapii chorób układu odpornościowego, układu krążenia i chorób nowotworowych; Przygotowywanie aplikacji w konkursach badawczych krajowych i europejskich; Komercjalizacja wyników badań; Podstawy prawa patentowego (praktycy z p-stw); Molecular drugs designing (praktycy z p-stw); Podstawy GCP i GMP w praktyce przedsiębiorców (praktycy z p-stw); Proper medical writing.

Część powyższych modułów zostanie opracowanych we współpracy z partnerem zagranicznym w ramach współpracy ponadnarodowej, w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Współpraca z partnerem pozwoli na wypracowanie nowatorskiego modelu studiowania oraz osiągnięcie wymiernych korzyści dla obu partnerów.

W trakcie zajęć zostanie wykorzystany szeroki wachlarz metod nauczania: analiza przypadków, prace w zespołach zadaniowych, dyskusje panelowe w systemie stacjonarnym i on-line. Zajęcia na studiach doktoranckich będą odbywać się w małych grupach projektowych celem uzyskania wyższej efektywności.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, praktyków ze świata biznesu,  profesorów wizytujących.

Dla pięciorga najlepszych doktorantów przeprowadzi w III semestrze swoje badania naukowe w Paryżu, w uczelni Partnera.

Rekrutacja  będzie odbywała się zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich obowiązujących w UM w Łodzi. Rekrutacja będzie trwała do 31. 01.2014.

W sprawie pytań dot.  rekrutacji na studia doktoranckie  prosimy kontaktować  się:

e-mail: umed3-bio@umed.lodz.pl

lub

pod numerem telefonu 272 51 94 z p. Ewą Appel bądź pod numerem telefonu 272 51 96 z p. Jolantą Wojtczak-Nowak.

Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Rafał Pawliczak.

 

 

Zachęcamy do udziału w rekrutacji!

 

Źródła

Artykuł przygotowany i nadesłany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

KOMENTARZE
Newsletter