Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Podsumowanie VII edycji Europejskiego Forum Gospodarczego
Podczas VII Europejskiego Forum Gospodarczego odbyło się 5 sesji plenarnych, 30 paneli oraz około 10 wydarzeń towarzyszących. Na Forum gościło około 2 tys. osób. Zarejestrowanych uczestników było 2,5 tys. Na EFG przyjechało wielu gości z zagranicy. Tematyka była bardzo zróżnicowana, począwszy od energetyki, poprzez reklamę, rolnictwo i medycynę aż do ochrony informacji. W panelach głos zabrali najwybitniejsi polscy eksperci.

-To (Europejskie Forum Gospodarcze – przyp. red.) płaszczyzna dla wymiany opinii, poglądów dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w Łódzkiem dominują – mówił marszałek województwa Witold Stępień. – To okazja do tego, by poznawać problemy, pisać recepty, które będą wspierać firmy, by poszukać pomysłów jak przedsiębiorczość w Łódzkiem rozwijać. To także szansa dla nas samorządowców, byśmy konstruowali na naszym szczeblu zadania  stymulujące przedsiębiorczość . Mam nadzieję, że to Forum przede wszystkim służyło wam, że mogliście dyskutować między sobą. Słuchać ekspertów i zadawać im pytania, rozwiązywać problemy, które przeszkadzają w działalności i szukać pomysłów na przyszłość.

VII edycja Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi wypadła w wyjątkowym roku, na który przypada 10. rocznica wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, 15. rocznica przystąpienia Polski do NATO i jubileusz 95 lat województwa łódzkiego.

Pierwsza sesja plenarna została poświęcona rocznicy przystąpienia Polski do UE, a trzecia była o strefie euro. W słowach podsumowania można było usłyszeć o zadowoleniu Polaków z przystąpienia do UE (w zależności od sondaży od 67% do nawet 90% uważa, że warto było). Odbyła się również dyskusja na temat wejścia Polski do strefy euro. Oceniona została kondycja całej strefy, rozważano jej problemy, aż ostatecznie padło pytanie kiedy my będziemy gotowi wejść do  tej strefy. Podczas panelu poświęconego energetyce odbyła się dyskusja na temat energetyki odnawialnej i ustawy OZE (Odnawialne Źródła Energii). Jeden panel został poświęcony medycynie, farmacji i kosmetologii. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to wydatki nie przekraczają pułapu 6,5% wartości PKB, ale w tym roku został otworzony nowoczesny oddział leczenia chorób onkologicznych z aparatem PET-TK (Szpital im. Mikołaja Kopernika w Łodzi). Część „Łódzkie promuje startupy. Startup Nation” podniosła temat relacji uczelnie - biznes - startupy. Optymizmem napawa Politechnika Łódzka, która ma umiejętność kreowania, jest bardzo pomysłowa i współpracuje z biznesem. Z drugiej strony, wysłuchać można było mniej optymistycznych faktów. Wydatki na badania i rozwój w Polsce w porównaniu do wydatków w reszcie unijnych państw są nieporównywalnie niskie. Łódzkie, mimo wszystko, chce promować startupy, tworzenie nowych firm na podstawie samego pomysłu. Można znaleźć pieniądze, dogadać się z inwestorami ale problemem jest nastawienie Polaków i walka ze stereotypami. Nie możemy bać się porażki i myśleć tylko o tym, że nam się nie uda.

- Staraliśmy się rozmawiać przyszłości przedsiębiorczości w Łódzkiem. Drugiego dnia Forum odbył się panel o startupach. Poszukiwaliśmy wyjścia naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym, konkurencyjnym przedsiębiorczości in&out, w końcu spojrzenia na łódzką gospodarkę. Była też próba oceny możliwości rozwoju województwa – podkreślał  Witold Stępień. - Z tych kuluarowych rozmów i zasłyszanych opinii widzę, że mamy olbrzymi potencjał, olbrzymie szanse. Ten optymizm, zadawanie pytań, szukanie rozwiązań, które uczestników cechuje, to najważniejszy rezultat forum.

O gospodarce Polski i Europy podczas zakończenia Forum mówił prof. Dariusz Rosati.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter