Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
OncoArendi Therapeutics rozszerza potencjał Platformy Chitynazowej

Spółka OncoArendi rozwija związek OATD-01 jako kandydata na lek w terapii nieuleczanych chorób zapalnych i włóknieniowych. Badania kliniczne u pacjentów muszą być jednak poprzedzone szeregiem badań przedklinicznych, w tym badań toksyczności przewlekłej. Dlatego spółka zleciła je firmie Charles River z USA, która jest wiodącym CRO (ang. Contract Research Organization) specjalizującym się badaniach toksykologicznych. 

 

 

Właśnie zakończył się 6- i 9-miesięczny okres podawania związku OATD-01, odpowiednio u szczurów i psów. Obecnie trwa kilkunastotygodniowa faza regeneracji zwierząt po podawaniu związku (ang. recovery). Wstępne raporty z tych badań spodziewane są na koniec stycznia 2021 r., natomiast raporty końcowe będą przedstawione spółce w drugiej połowie 2021 r. Należy podkreślić, że ukończone wcześniej 17-tygodniowe badania toksykologiczne (również wykonane przez Charles River), pozwolą na rozpoczęcie badań fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą już na początku przyszłego roku.

– Ukończenie z sukcesem 6- i 9-miesięcznych badań toksykologicznych może umożliwić w przyszłości dawkowanie związku OATD-01 przez dowolnie długi czas pacjentom w innych wskazaniach, które stanowią przedmiot zainteresowania OncoArendi, tj. chorobach, w których blokowanie celu terapeutycznego (chitynaz) przez związek OATD-01 może wywoływać efekt leczniczy. Taką chorobą, na którą na świecie cierpi dziesiątki milionów ludzi, a na którą nadal nie ma żadnego zatwierdzonego leku, jest niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH) – mówi dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu i Dyrektor Naukowy OncoArendi Therapeutics S.A.

OncoArendi właśnie otrzymało bardzo korzystne wyniki z badania przedklinicznego przeprowadzonego przez renomowaną firmę Sanyal Biotechnology (USA), która współpracuje z szeregiem wiodących firm farmaceutycznych rozwijających terapie w kierunku NASH. Wyniki uzyskane w mysim modelu (DIAMONDTM) jednoznacznie wskazują, że OATD-01 wykazał efekt terapeutyczny poprzez statystycznie istotną minimalizację szeregu parametrów rozwoju choroby. Podobne efekty obserwowano po podaniu innego związku o tym samym mechanizmie działania. Należy podkreślić, że wyniki uzyskane w tym modelu stanowią niezależne potwierdzenie skuteczności terapeutycznej OATD-01 testowanego wcześniej przez firmę SMC Laboratories z Japonii w innym mysim modelu (STAMTM). Zbieżność i statystyczna istotność obu eksperymentów podkreśla potencjał OATD-01 i innych inhibitorów chitynaz w leczeniu NASH.

Pozytywne wyniki badań w obu modelach NASH oraz ukończenie 6-9-miesięcznych badań toksykologicznych budują wartość i znacznie rozszerzają potencjał terapeutyczny związków rozwijanych przez OncoArendi w Platformie Chitynazowej.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/teamwork-dim-modern-lab_5634028.htm#page=1&query=clinical%20research&position=36

KOMENTARZE
Newsletter