Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe wyniki badań – immunoterapia raka płuca

CheckMate -9LA, badanie III fazy oceniające stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu w skojarzeniu z chemioterapią spełniło kryteria pierwszorzędowego punktu końcowego, wykazując poprawę przeżycia całkowitego w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rakiem płuca. W badaniu oceniano stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu jednocześnie z dwoma cyklami chemioterapii w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

 

Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że według wyników planowej analizy pośredniej w badaniu CheckMate -9LA, oceniającym stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu podawanych równocześnie z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), spełnione zostały kryteria pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci dłuższego przeżycia całkowitego (ang. overall survival – OS). Ramię kontrolne w badaniu stanowiła sama chemioterapia (do 4 cykli), a następnie opcjonalne leczenie podtrzymujące. Profil bezpieczeństwa niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu oraz dwóch cykli chemioterapii w badaniu CheckMate -9LA odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanych w leczeniu pierwszej linii NDRP.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników badania CheckMate -9LA, które dowodzą potencjału niwolumabu w skojarzeniu z niską dawką ipilimumabu w zakresie wydłużenia przeżycia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca poddawanych terapii w pierwszej linii obejmującej krótką chemioterapię – stwierdził dr Fouad Namouni, kierujący Działem Onkologii w Bristol-Myers Squibb. – To kolejne obiecujące dane, po wcześniejszych doniesieniach dotyczących leczenia pierwszej linii czerniaka, raka nerkowokomórkowego, a ostatnio raka płuca, które wskazują na korzyści z zastosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem jako potencjalnej nowej opcji leczenia dla pacjentów.

Teraz spółka przeprowadzi pełną ocenę danych z badania CheckMate -9LA, której wyniki zostaną zaprezentowane podczas zbliżającego się kongresu oraz przekazane organom regulacyjnym.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter