Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Molecure odzyska globalne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz (OATD-01)

Molecure S.A. ogłosiło, że odzyska pełne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz OATD-01, wraz ze wszystkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej (IP) i know-how oraz wytworzoną substancją aktywną i produktem leczniczym. Jest to konsekwencja trwającej zmiany priorytetów strategicznych dotychczasowego partnera Galapagos NV.

 

 

– Doceniamy czas naszej owocnej współpracy z Galapagos i cieszymy się z odzyskania praw do cząsteczki OATD-01, która w naszej ocenie ma duży potencjał w leczeniu wielu chorób układu oddechowego. Dotychczas wygenerowane dane wskazują na atrakcyjny profil OATD-01, dlatego po aktualizacji strategii dalszego rozwoju klinicznego tej cząsteczki planujemy pozyskanie partnera w niedalekiej przyszłości – komentuje dr Marcin Szumowski, prezes zarządu Molecure. – Cieszymy się, że mieliśmy okazję współpracować z Molecure nad rozwojem cząsteczki OATD-01. W związku ze zmianą priorytetów w podejściu do naszego pipeline'u projektów koncentrujemy się na poszerzeniu i przyspieszeniu naszych działań w kierunku rozwoju terapii onkologicznych, dlatego postanowiliśmy zwrócić wszystkie prawa do OATD-01 Molecure, mając pewność, że przeprowadzi ten obiecujący związek przez kolejne etapy jego rozwoju klinicznego – dodaje dr Andre Hoekema, Chief Business Officer w Galapagos.

Odzyskanie praw do OATD-01 i innych inhibitorów chitynaz umożliwi Molecure ponowne wygenerowanie wartości dla akcjonariuszy spółki. Po dokonaniu wewnętrznej oceny danych, raportów i informacji otrzymanych od Galapagos Molecure rozważa rozwój OATD-01 w preferowanym i pierwotnie wybranym wskazaniu sarkoidozy. Spółka będzie poszukiwać optymalnej ścieżki rozwoju w tym wskazaniu, z zamiarem zrealizowania badania klinicznego fazy II (badania proof-of-concept, PoC). Rozważane będzie przeprowadzenie badania międzynarodowego z udziałem pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym Polski. Molecure nieodpłatnie odzyskało pełne i wyłączne prawa do wyników wszystkich badań, w tym związanych z rozwoju przedklinicznym i klinicznym OATD-01, prowadzonych przez Galapagos w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Bezzwrotna kwota 27 mln euro, którą otrzymało Molecure w listopadzie 2020 r. jako część umowy licencyjnej, będzie w części stanowić finansowe wsparcie tego ważnego badania klinicznego II fazy OATD-01. Molecure uważa, że badania przeprowadzone przez Galapagos, wraz z odpowiedziami otrzymanymi od EMA w ramach procedury doradztwa naukowego (Scientific Advice), będą pomocne w planowanym dalszym rozwoju klinicznym fazy II OATD-01. Ponadto spółka jest przekonana, że pozytywne wyniki z planowanej II fazy badania PoC u pacjentów z sarkoidozą zwiększą szansę na ponowną komercjalizację OATD‑01 i platformy chitynazowej.

Molecure koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań dla niezaspokojonych potrzeb medycznych pacjentów ze śródmiąższowymi chorobami płuc, włóknieniem wywołanym stanami zapalnymi oraz z chorobami nowotworowymi. W kolejnych tygodniach spółka zamierza informować inwestorów o dalszych krokach planowanego rozwoju klinicznego OATD-01. – Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą o nieznanej etiologii, charakteryzującą się tworzeniem struktur ziarniniakowych w zajętych procesem chorobowym narządach, głównie płucach i układzie limfatycznym. Choroba ta występuje na całym świecie, dotykając zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Częstość występowania wynosi 5-50 przypadków na 100 tys. osób, przy czym 70% pacjentów to osoby pomiędzy 25. a 45. rokiem życia. Do najcięższych i najczęściej występujących objawów sarkoidozy należy włóknienie płuc. Jest to zwykle związane z poważnym upośledzeniem funkcji tego narządu. Włóknienie płuc odpowiada za większość zgonów spowodowanych sarkoidozą w krajach zachodnich. Aktualnie nie ma skutecznej terapii sarkoidozy, a dostępne leki jedynie modyfikują proces ziarninowania i jego kliniczne objawy. W rozwoju przedklinicznym wykazaliśmy, że cząsteczka OATD-01 znacząco zmniejsza proces chorobowy w płucach zwierząt poddanych leczeniu. Nasza cząsteczka OATD-01 blokuje enzym CHIT1, którego nadmierna ekspresja u pacjentów koreluje z progresją choroby – opisuje dr Samson Fung, Chief Medical Officer w Molecure.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2023>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
4
5
Wyrób medyczny czy produkt leczniczy?
2023-04-05 do 2023-04-05
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
NutraFood Poland
2023-04-18 do 2023-04-20
Central European BioForum 2023
2023-04-18 do 2023-04-19
19
Krajowa Konferencja EkoBioTox
2023-04-19 do 2023-04-21
23
27
29
30
Newsletter