Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowoczesny terapeutyk na czerniaka od GSK odpadł z badań klinicznych
MAGE-A3 to nowoczesny immunoterapeutyk od GlaxoSmithKline, który miał szansę zdobyć rynek leków do walki z czerniakiem. W ostatnim czasie jednak niepowodzeniem zakończyły się badania kliniczne III fazy. Mimo to farmaceutyczny gigant nie zaprzestaje dalszych testów efektywności potencjalnego leku.

Aktywność biologiczna kandydata na lek, MAGE‑A3, jest związana z jego specyficznym oddziaływaniem na komórki nowotworowe, które wykazują obecność biomarkera MAGE3 (ang. melanoma‑associated antigen 3). Antygen ten nie jest eksprymowany przez zdrowe komórki, co warunkuje minimalizację szkodliwego wpływu terapii na tkanki inne niż zmienione nowotworowo. W badaniach klinicznych wzięli udział pacjenci z zaawansowanym czerniakiem, którzy poddani byli wcześniej zabiegowi chirurgicznemu. Ponadto, wśród chorych wyróżniono tych, u których komórki nowotworowe wykazywały obecność pożądanego z punktu widzenia terapii antygenu MAGE3.

Ostatecznie potencjalny lek, w porównaniu z placebo, nie wykazywał zdolności do wydłużenia życia bez objawów choroby (DSF, ang. disease-free survival), odpadając tym samym tuż przed zakończeniem III fazy badań klinicznych.

Pomimo porażki, GlaxoSmithKline zamierza zrealizować szereg dalszych badań MAGE‑A3. Po pierwsze kontynuowane są testy z udziałem pacjentów cierpiących na czerniaka o wysoce specyficznym profilu biochemicznym, z których to testów wyników należy spodziewać się w 2015 roku.

Ponadto, immunoterapeutyk przechodzi właśnie III fazę innego, niezależnego badania klinicznego z udziałem chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC, ang. non‑small‑cell lung cancer). W tym przypadku wyniki II fazy badań były bardzo obiecujące i tutaj teraz skupiają się nadzieje wiązane z MAGE‑A3.

Potencjalny lek marki GlaxoSmithKline jest przedstawicielem rozwijającej się idei terapii celowanej, składającym się białka oddziałującego specyficznie na komórki nowotworowe, białka D pałeczki Haemophilus influenzae oraz immunoadjuwanta.

Źródła
  1. eurobiotechnews.com
  2. oncology.healthace.com
KOMENTARZE
Newsletter