Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion otrzymał zgodę komitetu kredytowego EBOR na udzielenie finansowania w kwocie 15 mln dol.
Redakcja portalu, 21.10.2022 , Tagi: novavax, mabion
Mabion otrzymał zgodę komitetu kredytowego EBOR na udzielenie finansowania w kwocie 15 mln

Strategiczne plany rozwoju spółki Mabion obejmują transformację w kompleksową w zakresie CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) firmę biofarmaceutyczną o zdywersyfikowanych przychodach i dużej skali działania zarówno w zakresie wytwarzania, jak i szerokiego wachlarza specjalistycznych usług. Znaczącym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zwiększenie mocy produkcyjnych, dzięki rozbudowie istniejącego zakładu. Finansowanie inwestycji będzie pochodziło z długu, który zabezpieczy pokrycie większości kosztów rozbudowy oraz wyposażenia. Pozostała część będzie finansowana ze środków własnych spółki, wypracowanych z bieżącej działalności, czyli dzięki współpracy z firmą Novavax. Spółka jednocześnie rozpoczyna aktywne poszukiwanie kolejnych klientów w ramach usług CDMO.

Fot. materiały prasowe spółki

– W ostatnich miesiącach prowadziliśmy intensywne rozmowy z instytucjami finansowymi, związane z pozyskaniem finansowania dłużnego na rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego, pozwalającego na istotne zwiększenie mocy wytwórczych. Nasza wiarygodność wobec banków wzrosła w ostatnim czasie z uwagi na realizowanie stabilnego i przewidywalnego pod względem przepływów operacyjnych kontraktu z firmą Novavax. Efektem tych rozmów jest otrzymana zgoda komitetu kredytowego EBOR, która daje nam możliwość pozyskania długu z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych planów rozwoju spółki – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes zarządu Mabion S.A.

Kredyt ma zostać udzielony przez EBOR na okres dwóch lat od daty podpisania umowy, z możliwością wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej stopie procentowej według stawki SOFR (ang. Secured Overnight Financing Rate), powiększonej o marżę banku. Uzyskane po zawarciu umowy kredytowej finansowanie, poza możliwością wykorzystania go na rozbudowę istniejącego zakładu, będzie również w części przeznaczone na rozwój systemów i infrastruktury IT oraz refinansowanie pozostałej do spłaty pożyczki od akcjonariusza w kwocie 10 mln zł. – Realizacja umowy z Novavax pozwala nam wypracowywać regularne wpływy gotówkowe, a co za tym idzie – daje możliwość realizacji zakładanych planów inwestycyjnych, które zwiększą moce wytwórcze istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Posiadanie zabezpieczenia w postaci kontraktu CDMO przybliża nas do zawarcia umowy kredytowej z EBOR na kwotę 15 mln dol. Udzielona zgoda komitetu kredytowego jest kluczowym krokiem do zrealizowania tego celu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami potwierdzamy, iż planowana wymiana bioreaktorów jest przewidziana na przełom II i III kwartału 2023 r., obecnie toczą się prace przygotowawcze, a cała inwestycja jest uwzględniona w harmonogramie produkcji dla Novavax – komentuje Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabion S.A.

Mabion obecnie rozbudowuje zespół sprzedaży usług CDMO, w tym zatrudnił osobę z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w obszarze CDMO na stanowisku Head of Business Development, której zadaniem jest skuteczne prowadzenie zespołu i pozyskanie międzynarodowych klientów do realizacji zleceń w produkcji kontraktowej. – Oferujemy usługi, które możemy świadczyć równolegle do obsługi kontraktu z Novavax i składamy oferty do nowych klientów – jesteśmy w trakcie rozmów. Wspiera nas tutaj rozpoznawalność na arenie międzynarodowej za sprawą strategicznego partnerstwa z Novavax, a także doświadczenie zdobyte w ostatnich latach działalności spółki w obszarze rozwoju własnych leków biologicznych. Przygotowało nas to do obsługi różnorodnych zleceń CDMO, w tym zaawansowanej analityki. Mamy również zaplanowaną obecność w najważniejszych eventach dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej – w najbliższym czasie będziemy na BIO-Europe, a w listopadzie na CPHI, gdzie odbędziemy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami – zapowiada Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu ds. sprzedaży Mabion S.A. 

Do roku 2021 spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta umowa z amerykańskim podmiotem Novavax w październiku 2021 r. sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i dokonał udanej transformacji w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną, certyfikowaną GLP i GMP, wraz z CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln dol. została przedłużona do końca 2026 r. wskutek zawartych we wrześniu br. aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do końca I kwartału 2024 r. Rozszerzyły one ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent – spółka będzie obecnie otrzymywać środki za wytworzone serie produktu lub gotowość do wytworzenia produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych). Aneksy wzbogaciły również współpracę o przyszłą możliwość wytwarzania drugiego produktu, będącego substancją czynną dla szczepionki w wersji Omicron.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter