Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Hiszpańskie możliwości dla środkowoeuropejskiego biosektora - wywiad z Carlosem Lurigadosem Delgado
Carlos Lurigados Delgado jest Kierownikiem ds. Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu w Biocat. Jest odpowiedzialny za prowadzenie strategicznych projektów, które sprzyjają wzrostowi i konsolidacji sektorów biotechnologii, biomedycyny i technologii medycznej w Katalonii. Pan Delgado dzieli się swoimi przemyśleniami na temat współpracy pomiędzy firmami hiszpańskimi i środkowoeuropejskimi.

 

Biocat jest organizacją odpowiedzialną za koordynację i promowanie sektora life science w Katalonii. Ma ona za zadanie zdynamizowanie wszystkich podmiotów w tym obszarze i ich inicjatyw, w celu stworzenia środowiska charakteryzującego się silnym systemem badań naukowych, aktywnym transferem wiedzy i obecnością przedsiębiorczych firm, które będą mogły stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarki całego kraju.

 

Carlos Lurigados Delgado

Carlos Lurigados Delgado będzie prelegentem podczas BioForum 2014 - wydarzenia gromadzącego społeczność związaną z sektorem life science z Środkowej Europy i innych części świata. Odbędzie się ono 28-go i 29-go maja w Łodzi. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie imprezy: http://cebioforum.com/

 

W jaki sposób hiszpańskie (a w szczególności katalońskie) firmy z sektora life science mogą korzystać na współpracy z Europą Środkową?

Carlos Lurigados Delgado: Sektor life science jest z definicji globalny, a obecnie zarówno internacjonalizacja, jak i współpraca są kluczowymi czynnikami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu. Od badań podstawowych, poprzez produkcję i komercjalizację innowacyjnych leków lub wyrobów medycznych, cały sektor obraca się na arenie międzynarodowej. Zdolność katalońskich przedsiębiorstw do efektywnego działania i konkurowania w tym środowisku jest kluczem do ich rozwoju i przyszłej rentowności.

Zatem określenie strategii internacjonalizacji na samym początku, jak i zidentyfikowanie najlepszych partnerów, którzy naprawdę wnoszą coś do naszej firmy, są kluczowe. Dlatego uważam, że wydarzenia takie jak BioForum są świetnie dostosowane do rzeczywistych i aktualnych potrzeb firm z sektora life science i mogą pomóc im zwiększyć swoją przyszłą rentowność.

 

Jakiego rodzaju firm i możliwości Katalończycy szukają w Europie Środkowej?

Carlos Lurigados Delgado: Znajdowanie partnerów strategicznych, w tym przedsiębiorstw, inwestorów i instytucji klinicznych oraz naukowych jest jednym z naszych głównych priorytetów. Tak samo jak Europa Środkowa, Katalonia potrzebuje przyspieszenia innowacji, wsparcia transferu i komercjalizacji badań, oraz stworzenia otwartych sieci innowacji i wiedzy, w których zostaną zawarci partnerzy z różnych obszarów Europy Środkowej, w tym także Polski. Może to przyczynić się to poczynienia postępów w pożądanym kierunku.

Jednym z priorytetów Biocat, jako organizacji, która koordynuje i promuje sektor nauk life science w Katalonii, jest zachęcenie katalońskich firm i organizacji do udziału w międzynarodowych spotkaniach, forach, kongresach i targach, takich jak na przykład BioForum 2014.

 

Jako specjalista w dziedzinie zaawansowanych technologii i komercjalizacji, może Pan przewidzieć, jakiego rodzaju badania będą miały największy potencjał do tworzenia udanych start-up'ów w najbliższej przyszłości?

Carlos Lurigados Delgado: Ogólnie rzecz biorąc, badania zamieniają pieniądze w wiedzę poprzez wykorzystanie talentów naukowych, a innowacje przekształcają wiedzę w pieniądze dzięki rozlicznym utalentowanym ludziom i współpracy między nimi, co skutkuje wytworzeniem nowego produktu lub usługi, rozwiązującej rzeczywiste potrzeby. Potencjalnie najlepszymi projektami będą te, które są zgodne z tym założeniem, czyli innowacyjne badania ukierunkowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów pacjentów w sposób bardziej efektywny. Koncentracja wysiłków na potrzebach pacjentów i poprawieniu efektywności są już obecnie ważnymi celami, a staną się jeszcze ważniejsze w przyszłości.

 

Jakie są, Pana zdaniem, najpoważniejsze bariery dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze life science?

Carlos Lurigados Delgado: Oprócz tych wymienionych w poprzedniej odpowiedzi, z mojego punktu widzenia istnieją dwa główne problemy, które obecnie wymagają szczególnej uwagi.

Poprawienie skuteczności całego łańcucha wartości transferu technologii, który obejmuje procesy związane ze zbliżaniem firm i instytucji badawczych i wspieranie efektywnej współpracy pomiędzy nimi.

Poprawienie dostępu do publicznych i prywatnych instrumentów finansowych, poprzez dostęp do programów takich jak Horizon 2020 i RIS3 (Regional Innovation Smart Specialization Strategy), promowanie lokalnych inwestorów, czy przyciąganie tych międzynarodowych, a także promocja instrumentów jak MAB, to kluczowe zagadnienia w poprawie implementacji innowacyjnych rozwiązań w sektorze life science.

 

W jaki sposób BioForum 2014 może wpłynąć na interesy katalońskiego biosektora?

Carlos Lurigados Delgado: BioForum 2014, jako jedna z największych imprez biotechnologicznych dedykowanych firmom farmaceutycznym i weterynaryjnym w Europie Środkowej, jest doskonałą okazją do nawiązywania współpracy i umiędzynarodawiania swojego środowiska, ze szczególnym naciskiem na Europę Środkową.

 

Na jakich zagadnieniach skoncentruje się Pan podczas swojej prezentacji na BioForum 2014?

Carlos Lurigados Delgado: Opowiem o programie Bioemprenedor XXI, mającym na celu wspieranie tworzenia firm związanych z biotechnologią, biomedycyną i produkcją żywności, promowanym przez "la Caixa", Barcelona Activa oraz Biocat. Jest to wzorzec programu dla nowopowstających projektów i uruchamiania nowych, innowacyjnych firm w południowej Europie. Do tej pory przeprowadzono sześć corocznych edycji tego programu i właśnie rozpoczynamy siódmą. Pomogliśmy w stworzeniu 51 firm i 232 miejsc pracy. Jesteśmy bardzo dumni z tych wskaźników, i chcemy podzielić się naszym doświadczeniem z wami wszystkimi, jako przykładem bardzo skutecznego wykorzystania narzędzia do promowania transferu technologii i przedsiębiorczości.

 

Carlos Lurigados Delgado - krótki życiorys

Carlos Lurigados posiada licencjat z weterynarii i dyplom studiów podyplomowych z Pharmaceutical Industry Medicine (Universitat Autònoma de Barcelona), tytuł Project Management Master (La Salle - Uniwersytet Ramon Llull) i świadectwo Project Management Professional (PMI Project Management Institute).

Ma ponad piętnaście lat doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym na stanowiskach Clinical Project Managera, R&D Project Managera i Project Office Managera. Zanim przystąpił do Biocat, był związany z Hospital Clinic of Barcelona, gdzie pełnił szereg obowiązków, takich jak menadżer I i II fazy badań klinicznych, odpowiedzialny za biomedyczne platformy dla projektów rozwojowych, waloryzacji i transferu badań z zakresu zaawansowanych terapii, bioinżynierii i nanotechnologii. Obecnie, jako Kierownik ds. Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu w Biocat, jest odpowiedzialny za prowadzenie strategicznych projektów, które sprzyjają wzrostowi i konsolidacji sektorów biotechnologii, biomedycyny i technologii medycznej w Katalonii, zwłaszcza tych związanych z promowaniem tworzenia i rozwoju firm biotechnologicznych.

KOMENTARZE
Newsletter