Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Grant naukowy Fundacji DKMS – ruszyła trzecia edycja

Wystartowała trzecia edycja grantu naukowego Fundacji DKMS. Projekt został uruchomiony w 2019 r. w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”. Grant jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Konkurs uzyskał honorowy Patronat PTHiT.

 

 

Laureatką poprzedniej edycji została dr Emilia Białopiotrowicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dr Białopiotrowicz bada wpływ inhibitorów CDK8 na cytotoksyczność komórek NK (ADCC), fagocytozę zależną od RTX (ADCP) i RTX-zależną cytotoksyczność dopełniacza (CDC), a także ocenę potencjału immunoterapeutycznego inhibitorów CDK8 w leczeniu chłoniaków DLBCL z wykorzystaniem modelu in vivo. Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu.

Do aplikowania w trzeciej edycji grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania dotyczą przede wszystkim transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych i klinicznych, w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został dodatkowo podzielony na dwie oddzielne kategorie:

Badania podstawowe – wysokość grantu: 200 tys. zł.

Badania kliniczne – wysokość grantu: 200 tys. zł.

W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

Harmonogram:

20.04-30.06.2021 r. – składanie wniosków

Wrzesień 2021 r. – ogłoszenie wyników

Zgłaszanie wniosków:

Prosimy zapoznać się z regulaminem grantu naukowego Fundacji DKMS oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie. Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail: edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2021 r. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na ten sam adres.

KOMENTARZE
Newsletter