Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces SEL24?
Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces SEL24?
Selvita podpisała umowę ze spółką Icon Clinical Research z Irlandii na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych w ramach projektu SEL120, który obejmuje opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów kinazy CDK8, mających potencjalne zastosowanie w hematoonkologii. Jest to drugi projekt Selvity, który wkracza w fazę badań klinicznych. Pierwszy dotyczył cząsteczki SEL24. Aktualnie cząsteczka znajduje się w I/II fazie badań klinicznych w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (AML), prowadzonych przez Berlin-Chemie Menarini, spółkę włoskiej Grupy Menarini. Umowa licencyjna na przeprowadzenie badań została podpisana w marcu 2018 roku.

W ramach projektu SEL120 prowadzone są badania nad opracowaniem inhibitorów kinazy CDK8. Badania naukowe wskazują na istotną rolę CDK8 w procesie nowotworzenia, dlatego została uznana za dobry cel farmakologiczny. Kinaza CDK8 (oraz jej paralog CDK19) wchodzą w skład kompleksu mediatora uznanego za kluczowy element regulujący transkrypcję zależną od polimerazy RNA II.  

Cząsteczka SEL120 może znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych oraz guzów litych charakteryzujących się deregulacją transkrypcji. Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych wykazały wysoką skuteczność terapeutyczną w ostrej białaczce szpikowej, chłoniaku z komórek płaszcza, raku jelita grubego, raku piersi oraz w przypadku guzów Wilmsa. Dodatkowo zaobserwowano wzrost liczby komórek NK oraz limfocytów NKT in vivo, co stanowi podstawę do dalszych badań nad cząsteczką SEL120 jako terapii immunoonkologicznej.

Obecnie projekt SEL120 wkracza w fazę badań klinicznych. Na mocy podpisanej umowy, Icon Clinical Research ma wystąpić o zezwolenie na prowadzenie badań do Agencji Żywności i Leków (FDA) w USA. Rozpoczęcie badań planowane jest na I kwartał 2019 roku.

Selvita jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek biotechnologicznych. Projekt SEL120 uważany jest za dużo bardziej perspektywiczny w porównaniu do SEL24. Cząsteczka ma potencjalnie dużo większe zastosowanie kliniczne i z założenia będzie komercjalizowana w drugiej fazie badań klinicznych (SEL24 w I fazie). Te czynniki mogą przyczynić się do wzrostu wartości spółki, przez co stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną dla inwestorów.

KOMENTARZE
Newsletter