Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biotechnologia? Warto!
Redakcja _, 20.06.2017 , Tagi: wnbikp, staż, BIOStart, Farm@Bio, ncbr
Biotechnologia? Warto!
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest beneficjentem dwóch projektów: BIOStart i Farm@Bio, które są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich celem jest stworzenie unikalnego programu stażowego w firmach z sektora life-science oraz rozwój kompetencji zawodowych studentów ostatnich semestrów studiów magisterskich kierunku biotechnologia medyczna. Zapytaliśmy naszych absolwentów, jak oceniają przygotowanie do zawodu, jakie zapewniła im macierzysta uczelnia.

 

Projekt BIOStart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life-science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy (POWR.03.01.00-00-S208/15) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakłada utworzenie 40 staży w wiodących firmach krajowych oraz 5 staży  w firmach zagranicznych. Każdy staż trwa 3 miesiące, a jego dofinansowanie obejmuje comiesięczne stypendium dla stażysty, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania stażu. Podsumowanie obecnie zakończonych staży wskazuje na ich wysoką efektywność potwierdzoną danymi wskazującymi, że 70% uczestników otrzymało propozycję pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu, bądź podjęło dalsze kształcenie na studiach doktoranckich. Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie internetowej Wydziału w zakładce BIOStart.

Projekt FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy  (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowany jest do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku biotechnologia medyczna, którzy mogą otrzymać wsparcie do kwoty 20 000 zł. Każdy uczestnik sam wybiera, w jakich formach wsparcia chce wziąć udział – do wyboru m.in. certyfikowane szkolenia (monitor badań klinicznych, Prince 2 Foundation, przygotowywanie projektów badawczo-rozwojowych), warsztaty z chromatografii i klonowania, 10 000 zł na studenckie projekt B+R, wizyty studyjne w firmach z sektora life-science, wykłady przedstawicieli innowacyjnego biznesu. Udział we wszystkich szkoleniach i warsztatach potwierdzony jest wydaniem imiennych certyfikatów. Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie internetowej projektu.

 

Kinga Urbanek - studentka II roku studiów magisterskich II stopnia na kierunku biotechnologia medyczna na UM w Łodzi, absolwentka biotechnologii medycznej I stopnia na naszej uczelni, magistrantka w Zakładzie Endokrynologii Porównawczej. 

Program Farm@Bio pozwolił mi na udział w szkoleniach, które były realizowane przez wiodące na rynku firmy. Miałam szansę wziąć udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu metodyki PRINCE 2 i monitorowania badań klinicznych. Pozwoliło mi to na uzyskanie certyfikatu GCP – dobrej praktyki klinicznej. Oba certyfikaty mają zasięg międzynarodowy. Co więcej, w ramach programu Farm@Bio zorganizowany był konkurs na granty studenckie w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie własnego projektu badawczego. Zostałam jednym z laureatów tego konkursu, dzięki czemu mogłam wzbogacić swoją pracę magisterską o dodatkowe testy. 

Dzięki programowi Farm@Bio nauczyłam się, że warto poszerzać swoje horyzonty. Ten program to nie tylko szkolenia i warsztaty. To możliwość podniesienia swoich kompetencji w oparciu o wiedzę i doświadczenie profesjonalistów i prawdziwych ekspertów z danej dziedziny. Tym samym już na początku drogi zawodowej mam nadzieję wyróżnić się wśród absolwentów tego samego kierunku, a to z pewnością duży plus na samym początku drogi zawodowej. 

Dlaczego warto studiować biotechnologię medyczną na UM w Łodzi? 

To, co wyróżnia kierunek biotechnologia medyczna na UM w Łodzi, to przede wszystkim specjalizacja od pierwszego roku studiów I stopnia. Dodatkowy plus to możliwość odbycia studiów II stopnia wyłącznie w języku angielskim. To też możliwość udziału w różnego rodzaju projektach i warsztatach, takich właśnie jak Farm@Bio, ale nie tylko, bo uczelnia oferuje program stażowy dla studentów ostatniego roku w wiodących firmach z branży life-science. Biotechnologia to dziedzina, która bardzo dynamicznie się rozwija. A kiedy Łódź ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków, warto być w samym centrum wydarzeń i próbować swoich sił na rynku pracy. 

 

Paweł Kuśmierczyk - absolwent studiów na kierunku biotechnologia UM w Łodzi.

Program stażowy pozwolił mi na szybsze i łatwiejsze wejście na rynek pracy. Dzięki programowi stażowemu rozwinąłem swoją wiedzę w zakresie bioinformatyki, nauczyłem się organizować swój czas pracy. Zdobyte kompetencje umożliwiły mi mniej stresujące rozpoczęcie kariery zawodowej.

Dlaczego warto studiować biotechnologię medyczną na UM w Łodzi?

Jeśli wykaże się odrobinę chęci i zaangażowania, nie jest się zostawionym samemu sobie. Liczne kursy oraz programy, takie jak BioStart, zdecydowanie ułatwiają odnalezienie się na obecnym rynku pracy. 

W ciągu semestru dyplomowego wziąłem udział w projekcie BioStart, który pozwolił mi odbyć staż w firmie Celther Diagnostics na stanowisku bioinformatyka. Moim zadaniem było stworzenie aplikacji w R pozwalającej na przeprowadzenie analizy statystycznej przy użyciu internetowych baz danych. Było to zadanie, które wykraczało poza to, z czym do tej pory mierzyłem się na zajęciach, jednak dzięki pomocy mojego opiekuna na koniec trzeciego miesiąca widziałem, jak bardzo rozwinąłem swoje umiejętności. Dodatkowo zapisałem się do projektu Smart-Up Lab organizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi, w którym poprzez liczne szkolenia uczę się jak założyć własny start-up. 

 

Paula Puławska - absolwentka biotechnologii medycznej na UM w Łodzi, chemik analityk w Celon Pharma S.A.

Program stażowy pozwolił mi na zdobycie niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego w rozwijającej się firmie farmaceutycznej wytwarzającej leki innowacyjne. Dzięki programowi stażowemu zapoznałam się z zasadami pracy panującymi w laboratorium analitycznym, metodami analizy wziewalnych postaci leków, a także z procedurami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji analitycznej. Zdobyte kompetencje umożliwiły mi realizację powierzonych zadań oraz samodzielne rozwiązywanie problemów w późniejszej pracy laboratoryjnej. Zdobyte umiejętności z pewnością będą przydatne również w przyszłej karierze zawodowej.

Dlaczego warto studiować biotechnologię medyczną na UM w Łodzi?

Uważam, że wiedza zdobyta podczas studiów daje wiele możliwości związanych z wyborem dalszej drogi zawodowej. Interdyscyplinarny charakter studiów, podstawowa wiedza medyczna, a także anglojęzyczne studia magisterskie wyróżniają absolwentów łódzkiej biotechnologii medycznej na rynku pracy oraz umożliwiają osiąganie celów stawianych przez pracodawców. 

 

Marcin Ryksa - absolwent kierunku biotechnologia medyczna na UM w Łodzi, Młodszy Specjalista Biotechnolog i Lider Projektu w Mabion S.A.; podczas studiów odbył praktyki w firmie Celther Sp. z o.o. oraz półroczny staż w firmie Mabion S.A. w dziale Badań i Rozwoju.

Program stażowy pozwolił mi na poznanie środowiska przemysłu biofarmaceutycznego od środka i stanie się jego równoprawnym twórcą. Dla mnie, jako osoby jeszcze studiującej, było bardzo ważne, aby nie stać się ciężarem dla opiekunów stażu, a wręcz im pomóc. Na szczęście okazało się, że jestem całkiem dobrze przygotowany do pracy w zawodzie i sprawdziłem się w roli analityka w firmie biofarmaceutycznej.

Dzięki programowi stażowemu nauczyłem się szeregu umiejętności wykorzystywanych na różnych etapach projektu. W trakcie stażu mogłem uczestniczyć w aktywnościach kilku grup badawczych, m.in. grupy hodowli bakteryjnej, grupy hodowli komórkowej oraz grupy analitycznej. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w życiu poszczególnych grup, nauczyłem się poprawnego wykonywania szerokiego zakresu metod analitycznych, takich jak: testy ELISA, testy komórkowe wykorzystujące cytometr przepływowy oraz testy fluory- i luminometryczne. Ponadto, oprócz wykonywania już opracowanych analiz, moim zadaniem było również opracowanie metody analitycznej, działającej w środowisku GLP/GMP, zaczynając od optymalizacji, a kończąc na walidacji metody. 

Zdobyte kompetencje umożliwiły mi zupełnie płynne przejście z etapu stażysty do pracownika Mabion S.A. wraz z awansem na Młodszego Specjalistę Biotechnologa. Myślę, że gdybym nie odbył stażu, awans na początku kariery byłby utrudniony.  

Dlaczego warto studiować biotechnologię medyczną na UM w Łodzi?

Nie tylko poleciłbym, a wręcz nakłaniam do studiowania biotechnologii medycznej na UM! Studia na tej uczelni zawsze będę wspominał z sentymentem z powodu poznania tam niesamowitych ludzi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt, pomimo dzielących nas kilometrów. Myślę, że zgłębianie tajników biotechnologii w tak wyśmienitym towarzystwie, pod okiem nietuzinkowych nauczycieli akademickich, jest jedynym właściwym wyborem rozpoczęcia swojej drogi ku karierze. Dodatkowym atutem UM jest niezwykłe zaangażowanie w poszukiwaniu możliwości ułatwienia zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dla swoich wychowanków.

 

Czy wiesz, że…?

Gdyby Bill Gates wybierał się dziś na studia – obok energetyki i studiów nad sztuczną inteligencją – wybrałby właśnie biotechnologię. Najbogatszy człowiek na świecie wskazuje ten kierunek jako jeden z  najbardziej przyszłościowych i dających największe możliwości rozwoju. 

 

Tekst opracowała:

dr n. med. Paulina Hejduk,

Zakład Biotechnologii Medycznej UM w Łodzi,

kierownik projektu BIOStart, Koordynator Wydziałowy projektu Farm@Bio.

KOMENTARZE
news

<Luty 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
Nawigator Kariery w Farmacji
2019-02-23 do 2019-02-23
24
25
27
28
1
3rd Wroclaw Scientific Meetings
2019-03-01 do 2019-03-02
2
3
Newsletter