Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak znaleźć odpowiednie studia lub staż zagraniczny?
Staże oraz praktyki zawodowe zwiększają naszą wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Dodatkowo, podnoszą naszą atrakcyjność na rynku pracy. Z tego powodu już w trakcie studiów należy o nie zadbać. Studenci mają możliwość odbycia ich w kraju, a także podczas wymiany międzynarodowej. O wyjazdach zagranicznych w celu odbycia praktyk dyskutowano podczas spotkania Meet Biotech - Boost Biotech.

Wiele osób po zakończeniu etapu edukacji ma problemy ze znalezieniem miejsca pracy w swoim zawodzie. Decydują się na podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia nawet poniżej swoich możliwości oraz wykształcenia. Narzekają przy tym na niedostosowany program studiów do wymogów pracodawców oraz rynku pracy, co stawia pod znakiem zapytania zasadność studiowania.

Czy nic nie da się z tym zrobić? Czy nie ma sposobu na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy już podczas studiów? Oczywiście że tak! Inwestycja w siebie poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych podczas praktyk i staży stanowi klucz do sukcesu na rynku pracy. O tym w jaki sposób znaleźć wymarzone praktyki czy staż oraz podnieść swoje kwalifikacje dyskutowano w trakcie spotkania Meet Biotech - Boost Biotech w Łodzi.

Gdzie należy szukać stażu lub praktyki?

Ewelina Pabjańczyk–Wlazło, doktorantka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej przedstawiła m.in.  oferty z jakich każdy student może skorzystać w celu wyjazdu na wymianę zagraniczną. Powinniśmy zacząć swoje poszukiwania od wydziału, na którym studiujemy. Na każdym z nich z reguły znajduje się osoba odpowiedzialna za wymianę międzynarodową (np.  Biuro Wymiany z Zagranicą).

- Pierwsze kroki powinniście skierować do takiej osoby,  z zapytaniem jakie umowy zostały podpisane pomiędzy konkretnymi wydziałami ,  waszą uczelnią, a jednostką zagraniczną – radzi Ewelina Pabjańczy -Wlazło, która była prelegentką na Meet Biotech - Boost Biotech w Łodzi.

Kolejną opcję stanowi ERASMUS. Oferuje nie tylko studiowanie na innych uczelniach ale również praktyki i doskonalenie zawodowe. Jedyne zastrzeżenie dotyczy długości wyjazdu (3 miesiące) oraz kraju docelowego (musi znajdować się na liście współpracy ERASMUS). W tym przypadku student sam wybiera firmę czy instytucję naukową, do której chce pojechać i odbywać praktykę czy realizować dany projekt. Ponadto ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie przebiegu takiego wyjazdu (stypendium miesięczne w kwocie uzależnionej od kraju docelowego).

Dodatkowe możliwości dają organizacje studenckie, np. IAESTE. Procedura kierowania na wyjazdy zagraniczne opiera się  na tworzeniu list rankingowych (w oparciu o średnie oraz znajomość języka). Najlepsi studenci mają pierwszeństwo wyboru miejsca odbywania praktyk/ stażu z puli oferowanej przez dany uniwersytet. Prelegentka przedstawiła również zakres dokumentów jaki musiała przygotować przed wyjazdem na praktyki w Japonii. Możemy tu wymienić CV w języku angielskim oraz list motywacyjny, a w niektórych krajach również certyfikat zdrowia (na terenie Europy nie jest wymagany). Dobrze napisany list motywacyjny zwiększa nasze szanse na przyjęcie, nawet jeśli nie mamy znacznych osiągnięć naukowych czy praktyki w danej dziedzinie wiedzy.

Ponadto, studenci mogą zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem o możliwości odbycia praktyki czy stażu do konkretnych firm. W tym przypadku możliwe jest również połączenie takiej oferty z ERASMUSem czy dodatkowym stypendium z Ministerstwa Edukacji Narodowej oferujących całą gamę ofert stypendialnych na wyjazdy oraz realizowania projektów zagranicznych w wielu krajach.

Przemek Ociepa, doktorant Southampton University w Wielkiej Brytanii, w rozmowie online,  przedstawił własną drogę rozwoju ścieżki zawodowej oraz naukowej.  Na swoim przykładzie określił wagę wysyłania zapytań do poszczególnych instytucji naukowych odnośnie chęci odbywania stażu międzynarodowego jako pierwszego kroku w zdobywaniu nowego doświadczenia. Zachęcał też do  korzystania przy poszukiwaniu miejsca do współpracy w realizacji projektów czy doktoratu, m. in. ze strony findaphd.com. Dzięki niej możliwe jest znalezienie miejsca głównie w ośrodkach w  Wielkiej Brytanii, ale również poszukiwanie finansowania takiego wyjazdu.

Studia za granicą? Jak je wybrać?

W celu wcześniejszego zdobycia większego doświadczenia, możliwe jest wysyłanie zapytań do odpowiednich firm lub instytucji naukowych. W dokumentach aplikacyjnych ważne jest podkreślenie dlaczego tak ważne jest dla nas odbycie takiego płatnego wolontariatu. Jednakże sporo odpowiedzi jest negatywnych z powodu braku funduszy na utrzymanie naukowca podczas trwania wolontariatu czy doktoratu. Brak finansowania badań stanowi jeden z głównych ograniczeń możliwości rozwijania ścieżki zawodowej za granicą.

- Najlepszy wybór stanowią programy finansowane z UE, ponieważ wiążą się z pokryciem kosztów studiowania – podkreślia Przemek Ociepa.

W przypadku odbywania doktoratu lub pracy za granicą, konieczne jest zdanie testu językowego - IELTS (International English Language Test System) na minimum 7/10 pkt. Optymalny czas na przygotowanie do takiego egzaminu to okres jednego roku przed jego terminem. 

Kolejną możliwość finansowania stanowi EMBO (European Molecular Biology Organization), przyznająca krótko- i długoterminowe granty naukowe. Procedura składania wniosków opiera się na przesłaniu 2-3-stronicowego opisu grantu oraz dotychczasowej tematyki badań naukowych. Na koniec wyjazdu aplikant zobowiązany jest do dostarczenia raportu końcowego dla EMBO. Szanse na otrzymanie funduszy na realizacje własnego grantu są szacunkowo duże. W 2013 r.  połowa wniosków została zaakceptowana do realizacji, co umożliwia wyjazd do innego kraju na 3 miesiące w celu realizacji własnych badań.

Do dodatkowych korzyści studiowania za granicą można wymienić: różnorodność ofert prowadzenia własnych badań naukowych oraz szeroką gamę ich finansowania. Nie bez znaczenia są także liczne kursy oraz spotkania doszkalające, m.in. jak pisać granty czy aplikacje naukowe. 

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter