Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NCBR: polskie uczelnie z międzynarodowymi programami
NCBR: polskie uczelnie z międzynarodowymi programami
Ponad 88 mln zł trafi do uczelni m.in. na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych i sprowadzenie do Polski zagranicznych wykładowców. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozstrzygnęło konkurs na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

 

Konkurs został zorganizowany w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie trafi nie tylko do dużych uczelni, ale i do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów w trybie stacjonarnym. „Dzięki temu do światowych standardów będą mogły równać szkoły wyższe z całej Polski i kształcące w różnych specjalizacjach: od inżynierii danych przez turystykę aż po pielęgniarstwo” – podkreślono w komunikacie NCBR.

 

Łącznie dofinansowano 62 projekty, czasem kilka na jednej uczelni. Lista rankingowa znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl.

 

– Liczymy na to, że do kraju spłynie wiedza wybitnych naukowców z zagranicy, co pozwoli uczelniom zwiększyć ich potencjał. Oczekiwaliśmy od wnioskodawców przede wszystkim deklaracji bliskiej współpracy z uczelniami zagranicznymi i jak najlepszego wykorzystania wspólnych doświadczeń. Zakładamy, że 62 dofinansowane programy ukończy około 1800 studentów. W tym czasie w Polsce może gościć aż 225 zagranicznych wykładowców – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

 

Program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Po trzecie, dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

 

– Aby polskie szkolnictwo mogło się rozwijać i podnosić jakość kształcenia, konieczne jest umiędzynarodowienie polskich uczelni. Bardziej zróżnicowana oferta specjalistycznych przedmiotów w językach obcych, przede wszystkim w języku angielskim, rozwinie kompetencje młodych Polaków oraz zachęci do przyjazdu zagranicznych studentów – wyjaśnia cytowany w komunikacie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zwraca uwagę, że w ramach „Międzynarodowych Programów Kształcenia” młodzi ludzie będą się uczyć m.in. digital marketingu, logistyki i zagadnień z dziedziny IT w języku angielskim.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

KOMENTARZE
Newsletter