Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku stawia na zaawansowaną analizę danych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku stawia na zaawansowaną analizę danych
Baza licząca ponad 900 tys. pacjentów to miliony informacji medycznych, które mogą pomóc w stawianiu dokładniejszych diagnoz i opracowywaniu bardziej efektywnych metod leczenia. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wdrożyło nowoczesny system do analizy danych MedStream Designer. Za implementację rozwiązania odpowiada Transition Technologies, polska firma IT.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – 33 kliniki, 1135 łóżek i ok. 100 tys. hospitalizacji rocznie. Codziennie tamtejsi lekarze wykonują specjalistyczne badania, udzielają porad i koordynują leczenie. Wiedzą też, że karta każdego pacjenta jest nośnikiem bezcennych informacji.

Jeden elektroniczny rekord – dane ratujące zdrowie

Narzędziem wspierającym ich w zaawansowanej analizie danych jest MedStream Designer (MSD) od Transition Technologies. Rozwiązanie pozwala wyszukiwać pacjentów na podstawie historii leczenia, zapisanej w postaci elektronicznego rekordu. Cechą wyróżniającą MSD jest możliwość wyszukiwania pacjentów na podstawie przebiegów czasowych procesu leczenia (tzn. interesujące nas wydarzenia w procesie leczenia możemy między sobą nie tylko uporządkować w czasie, ale również określić odstępy pomiędzy nimi). W odpowiedzi na zapytanie do bazy danych, MSD zwraca jako wynik podgrupę pacjentów spełniających określone warunki.

– Prace nad systemem miały trwać trzy miesiące, jednak wszystko było gotowe już po dwóch. Dzięki temu, zaczęliśmy z niego korzystać jeszcze wcześniej niż zakładaliśmy. Dziś za jego pomocą, możemy wyszukiwać pacjentów m.in. na podstawie pobytów szpitalnych, notatek lekarskich, wyników badań laboratoryjnych, tego jakie leki zostały podane, czy jakie procedury medyczne wykonano. Możemy następnie analizować te dane, widzimy jakie były objawy, jak pacjent reagował na leczenie. Możemy niemal natychmiast, samodzielnie uzyskać informacje sprzed dni czy lat, o własnych pacjentach, czy o tych których prowadzili nasi koledzy. Pozwoli nam to jeszcze szybciej podejmować odpowiednie w leczeniu kroki. – mówi dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Lecznictwa.

MSD pozwala na tworzenie scenariuszy z wykorzystaniem dowolnego typu danych – zarówno tekstowych, jak i numerycznych. Przejrzysty interfejs graficzny ułatwia tworzenie zapytań do bazy danych osobom, które nie mają specjalistycznego przygotowania z zakresu analizy danych.

– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku miało mocno sprecyzowane warunki. Klient potrzebował narzędzia umożliwiającego generowanie dowolnych raportów medycznych, statystycznych, jak i zarządczych, opartych o dane z kartotek pacjentów. Takie kryteria to wysoko zawieszona poprzeczka w odniesieniu do oprawy technicznej. Nasz system pracuje na bazie ponad 900 tys. pacjentów oraz na ich pełnych kartotekach medycznych. Ilość rekordów z informacją medyczną, jakie są przeszukiwane przez MSD, to ponad 300 mln, a raporty generowane są w sekundach. Udało nam się temu sprostać m.in. dzięki udanej współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i cieszymy się, że nasze rozwiązania stanowią faktyczne odzwierciedlenie potrzeb rynku medycznego – komentuje Rafał Ostap, Project Manager z Transition Technologies.

MSD uwzględnia relacje przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami w scenariuszu leczenia. Inteligencja takiego systemu to całkowicie nowe podejście do wyszukiwania danych na podstawie elektronicznego rekordu pacjenta.

Nowatorstwo MedStream Designer zostało docenione przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, a także przez redakcję dodatku „Rzecz o Innowacjach” ogólnopolskiego dziennika "Puls Biznesu". Rozwiązanie stworzone przez TT w ramach grantu współfinansowanego przez NCBiR, powalczy w tym roku o dwie nagrody: Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 (w kategorii „Innowacje w Medycynie”) oraz Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2017.

KOMENTARZE
Newsletter