Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 przełamuje bariery ochronne nowotworów
Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 została opracowana przez kanadyjską spółkę Helix BioPharma, jako platforma rozwoju leków ukierunkowanych na leczenie różnych nowotworów litych, takich jak rak piersi, płuca, jelita grubego, prostaty, jajnika. Badana cząsteczka L-DOS47 bazuje na tej właśnie technologii. Obecnie trwają badania w terapii raka płuca oraz raka piersi. W kolejnych etapach planowany jest rozwój w kierunku innych nowotworów, gdyż unikatowy sposób działania Tumour Defence Breaker – DOS47 daje potencjał wsparcia dla wielu obecnie stosowanych już terapii przeciwnowotworowych.

 

Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 opracowana przez Helix BioPharma zmienia mikrośrodowisko guza z kwaśnego na zasadowe. Komórki nowotworowe w guzach litych wytwarzają bowiem specyficzne mikrośrodowisko o niskim, kwasowym pH. To zmienione mikrośrodowisko powoduje, iż komórki układu odpornościowego człowieka nie są w stanie efektywnie zwalczać nowotworu. W technologii Tumour Defence Breaker – DOS47 na neutralizację pH pozwala ureaza, która jest nacelowana na komórki nowotworowe przez przeciwciało.

Ostatnio zakończone badanie LDOS002 fazy I/IIa z wykorzystaniem technologii Tumour Defence Breaker – DOS47 w monoterapii u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo technologii. W badaniach klinicznych udział wzięli polscy naukowcy m.in. z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Kliniki Onkologii w Poznaniu.

– Pierwsza faza badania LDOS002 badała wpływ cząsteczki L-DOS47 na pH wokół guzów niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Cząsteczka L-DOS47 zbudowana jest z dwóch części: ureazy oraz przeciwciała monoklonalnego, które specyficznie wiąże się z komórkami niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Cząsteczka wprowadzana dożylnie zmienia środowisko wokół guza. Badania pokazały, że toksyczność związku jest minimalna, co oznacza, że cząsteczka jest bezpieczna. Warto też podkreślić, że wielu pacjentów odniosło korzyść terapeutyczną tylko poprzez zmianę pH środowiska guza – komentuje główny badacz, prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, Kierownik Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Równolegle do rozwoju monoterapii, planowane są badania kliniczne z wykorzystaniem Tumour Defence Breaker – DOS47 w połączeniu z inną technologią Helix BioPharma – Solid Cancer CAR-T (SC CAR-T). Podstawą do rozwoju technologii CAR-T jest uzyskana we wcześniejszych badaniach wysoka 95% skuteczność terapeutyczna w nowotworach hematologicznych.

Technologia SC CAR-T polega na pobraniu, zmodyfikowaniu, a następnie ponownym wprowadzeniu do organizmu pacjenta jego własnych limfocytów T. Procedura ma na celu zaktywowanie układu odpornościowego do walki z rakiem poprzez wprowadzenie do komórek T specyficznych receptorów odpowiedzialnych za identyfikację komórek nowotworowych. Badania wykazały, iż na komórkach wielu nowotworów (tj. nowotwór płuca, piersi, trzustki, jajnika czy jelita grubego) znajdują się białka CEACAM6. Helix wierzy, iż technologia SC CAR-T ukierunkowana na niszczenie komórek nowotworowych prezentujących białka CEACAM6 może mieć szerokie zastosowanie w wielu typach nowotworów. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem tej technologii w raku trzustki.

Rozwijane przez Helix technologie: Tumour Defence Breaker – DOS47 oraz SC CAR-T, stanowią dopełniające się elementy. Ich połączenie daje pacjentom z trudnymi do leczenia nowotworami realną szansę na wydłużenie okresu przeżycia.

Polska spółka, Helix Immuno-Oncology, należąca do Helix BioPharma, ma w planach uzyskanie licencji globalnej na połączone technologie Tumour Defence Breaker – DOS47 oraz SC CAR-T w leczeniu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Terapie opracowywane przez firmę Helix mogą umożliwić długo oczekiwany przełom w leczeniu nowotworów litych. Tworzone zaś w Polsce Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów będzie pierwszym na świecie ośrodkiem, wykorzystującym połączenie technologii Tumour Defence Breaker – DOS47 i Solid Cancer CAR-T w leczeniu raka płuca.

- Docelowo planujemy pozyskać w Polsce pięć klinik satelitarnych, w których będziemy mogli prowadzić badania. Kliniki te mają być bardziej dostępne dla pacjentów, ponieważ będą rozsiane po całej Polsce. Jeśli wyniki badań będą tak dobre, jak się tego spodziewamy, planujemy utworzenie jednego centralnego szpitala dedykowanego wyłącznie immunoterapiom z wykorzystaniem obydwu technologii Helix. – powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology.

W skład tworzącego się Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów wejdą: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

KOMENTARZE
news

<Październik 2023>

pnwtśrczptsbnd
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
2
3
4
7
8
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter